VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

„Blessed Jurgis Matulaitis mission“ (USA)

 

„Kirchen fuer den Osten“ (Vokietija)

 

„Osteuropahilte“ (Šveicarija)

 

„Stiftung ja zum Leben“ (Vokietija)

 

„Verein internat. Gesellsch Fonds“ (Šveicarija)

 

 J.Matulaitis Mission
 Amerikos Lietuvių Tautos Fondas
 P. Annna Scheidt (Jurate Kartanaite) tėvų pulkininko Juozo Kartano ir Onos Kartanienės atminimui
 VšĮ ,,Humana People to People Baltic”
Lietuvos Dukterų Draugija (Detroito skyrius) Chirsta Dunke, Izolda Sruibytė DREZDENO EVANGELIKŲ METODISTŲ BAŽNYČIOS SAVIV. IR BENDR.CENTRAS „EMMAUS”