VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

2023 METAI

Nuo 2023 m. Sausio 2 dienos vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Nuo Sausio 2 d. „Mamų klubas“  – socialinių, buities ir darbo įgūdžių mokymas – socialinės darbuotojos mokymai.  Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.
 • Tradicinė vaikų krikštynų šventė Gegužių km. 2023 m. rugpjūčio 6 d.
 • Trijų dienų šeimų stovykla Šventojoje „Gera būti kartu” 2023 m. liepos 14-16 d.
 • Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ (svajonių išsipildymas) 2023 m. gruodžio 21 d.
 • Socialinių bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, švietimas – Soc. Pedagogės paskaitos.
 • Tėvų katechezė – tikybos mokytojos paskaitos.
 • Prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencija – Kovos ir prekybos žmonėmis išnaudojimo centro darbuotojos paskaitos.
 • Smurto prevencija – Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariato paskaitos
 • Teisės klausimai – teisininkės paskaitos

Projekto veiklų įgyvendinimo 2023 m. planas:

 • Supažindinimas su smurto grėsmėmis ir pasekmėmis
 • Supažindinimas su šeimos teisės klausimais
 • Socialinė darbuotoja teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
 • Tėvų ugdymas mokant pozityvios tėvystės
 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Ugdykime pagarbą šeimoje“
 • Kalėdinis renginys
 • Psichologo individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti įvairias krizes
 • „Mamų klubas“

 Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas bus vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdyti švietėjišką veiklą ir padėti šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, ją stiprinant ir skatinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas; kelti šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis dirbs įstaigos darbuotojai: socialinė darbuotoja „Mamų klubas” socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas ir Psichologė, kuri teiks pagalbą išgyvenantiems įvairias krizes. Nuo Balandžio mėnesio bus vykdoma švietėjiška veikla: mokymai pozityvios tėvystės; mokymai kovos ir prekybos žmonėmis temomis, policijos atstovų mokymai vykdant smurto prevenciją. Į projektą bus įtraukti savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms bei įstaigos Socialinė darbuotoja, kuri teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas savanoriškais pagrindais. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 208 narius, į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos pozityvios tėvystės, teisinės žinios, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, psichologo pagalba padės spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes, ypač krizinio nėštumo atvejais. Vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą nuo 2008 m. jau tapo tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio darbuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“

Projektą vykdysime iki 2023 m. Gruodžio 29 d.

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa


2022 METAI

Nuo 2022 m. Sausio 3 dienos vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Nuo Sausio 4 d. „Mamų klubas“  – socialinių, buities ir darbo įgūdžių mokymas – socialinės darbuotojos mokymai.  Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.
 • Tradicinė vaikų krikštynų šventė Angelų svetainėje prie Kryžių kalno 2022 m. liepos 24 d.
 • Trijų dienų šeimų stovykla Šventojoje „Ugdykime pagarbą šeimoje” 2022 m. rugpjūčio 5-7 d.
 • Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ (svajonių išsipildymas) 2022 m. gruodžio 22 d.
 • Socialinių bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, švietimas – Soc. Pedagogės paskaitos.
 • Tėvų katechezė – tikybos mokytojos paskaitos.
 • Prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencija – Kovos ir prekybos žmonėmis išnaudojimo centro darbuotojos paskaitos.
 • Smurto prevencija – Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariato paskaitos
 • Teisės klausimai – teisininkės paskaitos

Projekto veiklų įgyvendinimo 2022 m. planas:

 • Supažindinimas su smurto grėsmėmis ir pasekmėmis
 • Supažindinimas su šeimos teisės klausimais
 • Socialinė darbuotoja teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
 • Tėvų ugdymas mokant pozityvios tėvystės
 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Ugdykime pagarbą šeimoje“
 • Kalėdinis renginys
 • Psichologo individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti įvairias krizes
 • „Mamų klubas“

 Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas bus vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdyti švietėjišką veiklą ir padėti šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, ją stiprinant ir skatinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas; kelti šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis dirbs įstaigos darbuotojai: socialinė darbuotoja „Mamų klubas” socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas ir Psichologė, kuri teiks pagalbą išgyvenantiems įvairias krizes. Nuo Kovo mėnesio bus vykdoma švietėjiška veikla: mokymai pozityvios tėvystės; mokymai kovos ir prekybos žmonėmis temomis, policijos atstovų mokymai vykdant smurto prevenciją. Į projektą bus įtraukti savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms bei įstaigos Socialinė darbuotoja, kuri teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas savanoriškais pagrindais. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 207 narius, į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos pozityvios tėvystės, teisinės žinios, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, psichologo pagalba padės spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes, ypač krizinio nėštumo atvejais. Vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą nuo 2008 m. jau tapo tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio darbuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“

Projektą vykdysime iki 2022 m. Gruodžio 30 d.

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

 


2021 METAI

Nuo 2021 m. Sausio 4 dienos vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Nuo Sausio 5 d. „Mamų klubas“  – socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas.  Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.
 • Tradicinė vaikų krikštynų šventė Gegužių km. 2021 m. rugpjūčio 1 d.
 • Trijų dienų šeimų stovykla Šventojoje „Meilės džiaugsmas šeimoje” 2021 m. liepos 23-25 d.
 • Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ (svajonių išsipildymas) 2021 m. gruodžio 23 d.
 • Socialinių bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, švietimas – Soc. Pedagogės paskaitos.
 • Tėvų katechezė – tikybos mokytojos paskaitos.
 • Prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencija – Kovos ir prekybos žmonėmis išnaudojimo centro darbuotojos paskaitos.
 • Smurto prevencija – Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariato paskaitos
 • Teisės klausimai – teisininkės paskaitos

Projekto veiklų įgyvendinimo 2021 m. planas:

 • Supažindinimas su smurto grėsmėmis ir pasekmėmis
 • Supažindinimas su šeimos teisės klausimais
 • Socialinė darbuotoja teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
 • Tėvų ugdymas mokant pozityvios tėvystės
 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Meilės džiaugsmas šeimoje“
 • Kalėdinis renginys
 • Psichologo individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti įvairias krizes
 • „Mamų klubas“

 Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas bus vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdyti švietėjišką veiklą ir padėti šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, ją stiprinant ir skatinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas; kelti šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis dirbs įstaigos darbuotojai: socialinė darbuotoja „Mamų klubas” socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas ir Psichologė, kuri teiks pagalbą išgyvenantiems įvairias krizes. Nuo Kovo mėnesio bus vykdoma švietėjiška veikla: mokymai pozityvios tėvystės; mokymai kovos ir prekybos žmonėmis temomis, policijos atstovų mokymai vykdant smurto prevenciją. Į projektą bus įtraukti savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms bei įstaigos Socialinė darbuotoja, kuri teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas savanoriškais pagrindais. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 207 narius, į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos pozityvios tėvystės, teisinės žinios, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, psichologo pagalba padės spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes, ypač krizinio nėštumo atvejais. Vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą nuo 2008 m. jau tapo tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio darbuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“

Projektą vykdysime iki 2021 m. Gruodžio 31 d.

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 METAI

Nuo 2020 m. Sausio 1 dienos,  Vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Tradicinė vaikų krikštynų šventė Gegužių km. 2020 m. Rugpjūčio 2 d.
 • Trijų dienų šeimų stovykla „Šventojoje“ Bendravimas šeimos stiprybė“ 2020 m. Rugpjūčio 07-09 d.
 • Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ (svajonių išsipildymas) 2020 m, Gruodžio 17 d.
 • „Mamų klubas“  – socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas.  Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.
 • Socialinių bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, švietimas – soc. Pedagogės paskaitos.
 • Tėvų katechezė – tikybos mokytojos paskaitos.
 • Prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencija – Kovos ir prekybos žmonėmis išnaudojimo centro darbuotojos paskaitos.
 • Smurto prevencija – Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariato paskaitos
 • Teisės klausimai – teisininkės paskaitos

Projekto veiklų įgyvendinimo 2020 m. planas:

 • Supažindinimas su smurto grėsmėmis ir pasekmėmis
 • Supažindinimas su šeimos teisės klausimais
 • Socialinė darbuotoja teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
 • Tėvų ugdymas mokant pozityvios tėvystės
 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Bendravimas šeimos stiprybė“
 • Kalėdinis renginys
 • Psichologo individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti įvairias krizes
 • „Mamų klubas“

 Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas bus vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdyti švietėjišką veiklą ir padėti šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, ją stiprinant ir skatinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas;kelti šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis dirbs įstaigos darbuotojai: socialinė darbuotoja (įstaigos lėšomis, savanoriškais pagrindais), psichologė, darbų mokytoja. Socialinis pedagogas (autorinės sutartys), teisininkas (autorinės sutartys), VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotoja, prekybos žmonėmis prevencija (autorinės sutartys), policijos atstovai,  smurto prevencija (savanoriškos sutartys) ir 2 savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 200 narių, į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos pozityvios tėvystės, teisinės žinios, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, psichologopagalba padės spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes, ypač krizinio nėštumo atvejais.Vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą nuo 2008 m. jau tapo tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio drabuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“

Projektą vykdysime iki 2020 m. Gruodžio 31 d.

 

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


2019 METAI

Nuo 2019 m. Sausio 1 dienos,  Vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Ugdykime atsakomybę“
 • Kalėdinis renginys
 • „Mamų klubas“  – socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas. Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.

Projekto metu Šeimų namuose vyksta įvairios paskaitos:

 • Supažindinti su prostitucijos ir prekyba žmonėmis grėsme (autorinės sutartys)
 • Supažindinti su smurto grėsme ir pasekmėmis
 • Supažindinti su šeimos teisės klausimais (autorinės sutartys)
 • socialinė darbuotoja teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas(savanoriška sutartis)
 • Ugdyti tėvus mokant pozityvios tėvystės.
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu.

Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdysime švietėjišką veiklą ir padėsime šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, stiprinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas didinant šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis įstaigoje dirbantys darbuotojai: socialinė darbuotoja (įstaigos lėšomis, savanoriškais pagrindais), psichologė, darbų mokytoja. Socialinis pedagogas (autorinės sutartys), teisininkas (autorinės sutartys), VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotoja, prekybos žmonėmis prevencija (autorinės sutartys), policijos atstovai,  smurto prevencija (savanoriškos sutartys) ir 2 savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 200 narių į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos žinios: pozityvios tėvystės, teisės klausimais, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir ugdymas socialinių, buitinių įgūdžių, psichologo pagalba padedant spręsti iškilusias problemas, įveikti iškilusias krizes.Vykdant projektą nuo 2008 m. tapo jau tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio darbuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“ projektą vykdysime iki 2019 m. Gruodžio 31 d.

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 


2018 METAI

Mūsų globojamos šeimos – socialiai remtinos, kurių nariai turi negalią bei patiria kitus sunkumus, teikiama pagalba šeimai. Tokių šeimų tėvai, patys neretai augę vaikų namuose, stokoja socialinių įgūdžių reikalingų auginant vaikus bei kuriant šeimas.

Mūsų noras: šių žmonių integracija ir socialinė adaptacija visuomenėje esant kuo sveikesnėse šeimas. Teikiame kompleksinės pagalbos (socialines, psichologines, edukacines) paslaugas.

Informuoti, konsultuoti, atstovauti, aprūpinti būtiniausiais drabužiais, avalyne, baldais, buitine technika ir t.t.  – tokie mūsų realūs darbai ugdant krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi bei padedant joms grįžti savarankiškai gyventi į visuomenę.

Ugdant pozityvią tėvystę, smurto, prekyba žmonėmis, prostitucijos, priklausomybių prevencija, supažindinant su teisės, pozityviais vaikų auklėjimo metodais, skatinami sveikos gyvensenos įpročiai, vedami  šeimų susitikimai – mokymai.

Ugdant šeimos kultūrą, kiekvienais metais suorganizuojami 3 renginiai:

 1. Vaikų krikštynų šventė;
 2. Šeimų stovykla-mokymai;
 3. Kalėdinė šeimų šventė.

(Informacija lankstinukuose):

 

 

Rėmėjai: Šiaulių m. Savivaldybė; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa