VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Mūsų globojamos šeimos – socialiai remtinos, kurių nariai turi negalią bei patiria kitus sunkumus, teikiama pagalba šeimai. Tokių šeimų tėvai, patys neretai augę vaikų namuose, stokoja socialinių įgūdžių reikalingų auginant vaikus bei kuriant šeimas.

Mūsų noras: šių žmonių integracija ir socialinė adaptacija visuomenėje esant kuo sveikesnėse šeimas. Teikiame kompleksinės pagalbos (socialines, psichologines, edukacines) paslaugas.

Informuoti, konsultuoti, atstovauti, aprūpinti būtiniausiais drabužiais, avalyne, baldais, buitine technika ir t.t.  – tokie mūsų realūs darbai ugdant krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi bei padedant joms grįžti savarankiškai gyventi į visuomenę.

Ugdant pozityvią tėvystę, smurto, prekyba žmonėmis, prostitucijos, priklausomybių prevencija, supažindinant su teisės, pozityviais vaikų auklėjimo metodais, skatinami sveikos gyvensenos įpročiai, vedami  šeimų susitikimai – mokymai.

Ugdant šeimos kultūrą, kiekvienais metais suorganizuojami 3 renginiai:

  1. Vaikų krikštynų šventė;
  2. Šeimų stovykla-mokymai;
  3. Kalėdinė šeimų šventė.

(Informacija lankstinukuose):

 

 

Rėmėjai: Šiaulių m. Savivaldybė; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa