VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

2023 m. lapkričio 30 dieną, projekto veiklos baigėsi.

Siekdami mažinti socialinę atskirtį ir padėti mūsų įstaigoje gyvenančioms moterims bei įstaigos bendruomenės nariams gyventi savarankiškai, grįžti į visuomenę, darbo rinką,  nuo 2021 vasario 1 dienos pradedame vykdyti naują projektą: „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.

Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir bendruomenėje. Patiriančius socialinę atskirtį, ilgalaikius bedarbius ar dar nedirbusius asmenis, norinčius permainų, kviečiame dalyvauti projekte ir žengti žingsnius link savarankiškumo ir stabilumo.

Naudinga, nes:

 • tikime, kad kiekvienas žmogus gali dirbti, jei jam pavyksta parinkti tinkamas darbo sąlygas ir darbo aplinką;
 • parengsime Jūsų profesinį profilį;
 • dirbant individualiai padėsime Jums rasti darbą, atitinkantį Jūsų poreikius ir galimybes bei suteiksime Jums tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje;
 • lanksčios paslaugos sutelktos asmeniniams Jūsų tikslams pasiekti. (Įskaitant vaikų priežiūrą projekto veiklų metu ar įsidarbinus (jei yra poreikis) dienos užimtumo centre “Aš ir draugai”).

Įdarbinimo tarpininko veikla projekte:

 • Darbas su klientu (karjeros konsultavimas, informavimas, orientavimas, galimybių išsiaiškinimas, gebėjimų įvertinimas);
 • Profesinis orientavimas (pagalba įveikiant kliūtis, profesinės krypties suderinimas, atnaujinimas/tikslinimas, pagrindinių kompetencijų ugdymas);
 • Gebėjimų ugdymas – Įsidarbinimo įgūdžių – bendrųjų darbinių, profesinių gebėjimų;
 • TINKAMOS Jums darbo vietos paieška;
 • Nuolatinis gilinimasis į situaciją darbo rinkoje;
 • Įmonių suradimas ir sudominimas;
 • Įmonės organizacinės kultūros pažinimas;
 • Darbo vietų analizė, darbo funkcijų, užduočių išsiaiškinimas;
 • Darbdavio ir ieškančiojo darbo poreikių derinimas;
 • Įdarbinimas/darbdavio įtraukimas;
 • Emocinis palaikymas;
 • Atstovavimas Jūsų interesams;
 • Naudos suteikimas;
 • Pažangos/ pokyčio vertinimas.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

 

Kontaktai:

Įdarbinimo tarpininkė Jovita Vičienė: mob. tel. 860076901, jovitaviciene@gmail.com

Įdarbinimo tarpininko padėjėjas Valentas Ansius: mob.tel. 866861825, ansius.valentas@gmail.com

Direktorė Regina Zabielienė: mob. tel. 865026956seimunamai@gmail.com

SUSISIEKIME!