VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

GLOBOKIME VAIKUS
PADĖDAMI ŠEIMAI

Globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ buvo įsteigti 2012 m. Mes globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai – pavienius asmenis bei šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, gauna mažas pajamas, teikiama pagalba šeimai.

Vizija

Misija

Tikslai

Tapti įstaiga, kurioje sukurta saugi, sveika, kultūringa bei dvasinga aplinka krizės ir sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams, jaunuoliams, neįgaliesiems: suburiant besimokančią ir palaikančią bendruomenę skatinti jos narius būti atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis.

Plėtoti kokybiškas kompleksines individualias bei grupines paslaugas atitinkančias aktualius Šeimų namų bendruomenės narių poreikius skatinant jų savarankišką bei orų gyvenimą visuomenėje.

1. Suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumų;
2. Vykdyti krizinių situacijų prevenciją siekiant išmokyti Šeimų namų bendruomenės narius išspręsti problemas prieš kylant krizėms;
3. Propaguoti šeimos, bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.

„Žinau, kad tai, ką darau, tėra lašas jūroje. Bet jei to nedaryčiau, jūrai trūktų vieno lašo.“
Motina Teresė

Naujienos

Padėkite mums daryti gerą

Paaukok

Mus galima paremti per Paysera, tiesioginiu banko paveidmu arba per aukok.lt sistemą.

PLAČIAU

Pervesk 2 %

Skirkite mums dalį savo pajamų mokesčio.

PLAČIAU

Savanoriauk

Prisidėk prie mūsų – skirk dalį savo energijos, žinių, gabumų – kartu siekiant tikslo.

PLAČIAU