VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Siekdami savo tikslų, šiuo metu vykdome šešias skirtingas veiklas, taip pat priimame drabužius, avalynę, daiktus ir t.t., skirtus paremti stokojantiems, juos daliname  ir vykdome kitas veiklas. Mūsų bendruomenei šiuo metu priklauso apie 200 žmonių, kurie kartais keičiasi: nauji žmonės ateina, dalis išeina, o vėliau vėl grįžta. Dauguma mūsų globojamų šeimų dalyvauja visuose ar bent keliuose mūsų vykdomuose projektuose, nes jiems aktualios dauguma teikiamų paslaugų.

 

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai” ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka