VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

SVARBU

2020-05-18 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, pradėjo ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), kuris vyks tris metus. Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

APIE PROJEKTĄ

Šis projektas pradeda Institucinės globos pertvarkos antrąjį etapą – bendruomeninių paslaugų plėtrą. Bendruomeninės paslaugos – alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį. Projektas inicijuotas siekiant didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir įtraukti į darbo rinką.

Nutarta vystyti keturių rūšių naujas paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems:

1) socialinių dirbtuvių paslaugas,

2) apsaugoto būsto paslaugas,

3) įdarbinimo su pagalba paslaugas,

4) pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Šiaulių regiono partneriai:

Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai globa@siauliai.lt
Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Radviliškio viltis“ radviltis@gmail.com
Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras butnorieneausra@gmail.com
Šiaulių regionas Pagalba priimant sprendimus Aukštelkės socialinės globos namai info@aukstelkesgn.lt
Šiaulių regionas Pagalba priimant sprendimus VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras biuras@zispb.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ seimunamai@gmail.com
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai globa@siauliai.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga VšĮ „Socialinių inovacijų centras“ visiems@socin.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras paslaugu.centras@inbox.lt

MŪSŲ VEIKLA PROJEKTE

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ buvo atrinkti kaip partneriai teikti Šiaulių regionui socialinių dirbtuvių paslaugą.

Šiuo projektu mes siekiame: didinti neįgaliųjų su proto ir psichikos negalią darbinėje veikloje savarankiškumą, sudarant sąlygas darbiniui užimtumui, atliekant prasmingas veiklas nukreiptas į konkrečios prekės gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą, padedant integruotis į darbo rinką.

Mūsų socialinėse dirbtuvėse darbinius įgūdžius vienu metu gali ugdyti 10 negalią turinčių asmenų. Su Užimtumo specialistu (meistru), socialinėmis darbuotojomis ir individualios priežiūros personalo specialistais projekto dalyviai užsiima įvairiomis veiklomis: gintaro apyrankių vėrimu, veidrodžių rėmelių dekoravimu, suvenyrinių lėkštučių lipdymu, pavėsinės statymo, aplinkos tvarkymo darbais. Planuojamas lauko vazonų, įvairių įdėklų ir daiktų darymas iš cemento, žolės pjovimo darbai, prekyba turguje. Taip pat numatomos bandomosios veiklos, tokios kaip naudotų megztų dirbinių ardymas ir kt. Ypatingą dėmesį skirsime aplinkos saugojimo veikloms, skatinant pakartotinį daiktų naudojimą.

Apie socialinių dirbtuvių veiklą bus informuojama pranešimais spaudoje, lankstinukais, atvirų durų dienomis.

Siekdami formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, organizuosime tolerancijos skatinimo veiklas įtraukdami mokymo įstaigas, kitas organizacijas.

Paslaugų ir produktų asortimentą viešinsime internete, mugėse, parodose, labdaringuose renginiuose, bibliotekose ir kt.

Sieksime savanorystės skatinimo bendradarbiaujant su menininkais, tautodailininkais, skautais, mokyklų bendruomenėmis, kitomis organizacijomis. Atvirose dirbtuvėse pasidalinsime patirtimi, kartu generuosime naujas idėjas.

 

Susidomėjusiems smulkesnė informacija: 

Direktorė Regina Zabielienė 

Mob. tel. 865026956 el.paštas: seimunamai@gmail.com

Projekto Rinkodaros specialistė Jovita Vičienė

Mob.tel. 860076901, el.paštas: jovitaviciene@gmail.com

Projekto Socialinės darbuotojos:

Mob.tel. 860486158