VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

2023 m. gruodžio 29 dieną, projektas baigėsi…

SVARBU

2020-05-18 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, pradėjo ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), kuris tęsiasi iki šiol. Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

APIE PROJEKTĄ

Šis projektas pradeda Institucinės globos pertvarkos antrąjį etapą – bendruomeninių paslaugų plėtrą. Bendruomeninės paslaugos – alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį. Projektas inicijuotas siekiant didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir įtraukti į darbo rinką.

Nutarta vystyti keturių rūšių naujas paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems:

1) socialinių dirbtuvių paslaugas,

2) apsaugoto būsto paslaugas,

3) įdarbinimo su pagalba paslaugas,

4) pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Šiaulių regiono partneriai:

Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai globa@siauliai.lt
Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Radviliškio viltis” radviltis@gmail.com
Šiaulių regionas Apsaugoto būsto paslauga Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras butnorieneausra@gmail.com
Šiaulių regionas Pagalba priimant sprendimus Aukštelkės socialinės globos namai info@aukstelkesgn.lt
Šiaulių regionas Pagalba priimant sprendimus VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras biuras@zispb.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai” seimunamai@gmail.com
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai globa@siauliai.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga VšĮ „Socialinių inovacijų centras” visiems@socin.lt
Šiaulių regionas Socialinių dirbtuvių paslauga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras paslaugu.centras@inbox.lt

MŪSŲ VEIKLA PROJEKTE

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ buvo atrinkti kaip partneriai teikti Šiaulių regionui socialinių dirbtuvių paslaugą.

Šiuo projektu mes siekiame: didinti neįgaliųjų su proto ir psichikos negalią darbinėje veikloje savarankiškumą, sudarant sąlygas darbiniui užimtumui, atliekant prasmingas veiklas nukreiptas į konkrečios prekės gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą, padedant integruotis į darbo rinką. Mūsų socialinėse dirbtuvėse darbinius įgūdžius vienu metu gali ugdyti 10 negalią turinčių asmenų. Su Užimtumo specialistu (meistru), socialinėmis darbuotojomis ir individualios priežiūros personalo specialistais projekto dalyviai užsiima įvairiomis veiklomis: nėrimu, lipdymu, siuvimu, įvairių kitų rankdarbių ir suvenyrų darymu. Aplinkos tvarkymo darbais, žolės pjovimu, smulkiais remonto darbais. prekyba turguje. Taip pat vykdome savo gaminių prekybą įvairiose mugėse, keletoje dovanų parduotuvių bei Šiaulių turizmo ir informacijos centre. Dalyvaujame edukacijose, sekame tendencijas, tobuliname bendravimo ir darbinius įgūdžius. Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos saugojimo veikloms, skatinant pakartotinį daiktų naudojimą. Apie socialinių dirbtuvių veiklas yra informuojama pranešimais spaudoje, socialiniuose tinkluose bei portaluose, atvirų durų dienomis. Siekdami formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, organizuojame tolerancijos skatinimo veiklas įtraukdami mokymo įstaigas, kitas organizacijas. Siekiame savanorystės skatinimo bendradarbiaujant su menininkais, tautodailininkais, skautais, mokyklų bendruomenėmis, kitomis organizacijomis. Atvirose dirbtuvėse dalijamės patirtimi, kartu generuojame naujas idėjas.

 

Susidomėjusiems smulkesnė informacija: 

Direktorė Regina Zabielienė 

Mob. tel. 865026956 el.paštas: seimunamai@gmail.com

Projekto Rinkodaros specialistė Ingrida Bernotienė

Mob.tel. 865778206, el.paštas: ingridaber72@gmail.com

Projekto Socialinės darbuotojos:

Mob.tel. 860486158

El.paštas, bendrais klausimais: seimunamai@gmail.com