VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Vaikai, kurie lanko mūsų dienos centrą – tai vaikai iš šeimų, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, priklauso socialinės rizikos grupei, gauna mažas pajamas. Taip pat ir tie, kurių mamos šiuo metu patiria krizines situacijas ir gyvena Šeimų namuose.

Dirbame su visais vaikais: pradedant kelių savaičių kūdikiais, baigiant 15-18 m. paaugliais.

Esame vienintelis vaikų dienos centras Šiauliuose, kuris prižiūri kūdikius ir vaikus nuo kelių savaičių iki 7 m. Šio amžiaus kūdikius ir vaikus dienos centro darbuotojos prižiūri kiekvieną darbo dieną 9:00- 13:00 val., tuo metu mamos gali susitvarkyti reikiamus dokumentus, mokytis ar tiesiog pasidžiaugti atokvėpiu.

Organizuojame didesnių vaikų nuo 7 m. iki 14 metų amžiaus užimtumą, nuo 15 m. iki 18 m. paaugliai skatinami savanorystei. Padedame ruošiant pamokas, suteikiame vaikams nemokamą maitinimą, vykdant projektą „VšĮ Humana People to People Baltic“ „Valgyk protingai“ trečiadieniais ir penktadieniais, vaikai skatinami maitintis sveikai iš ūkininkų gaunamais maisto produktais. Vedame užsiėmimus sveikos gyvensenos ir buitinių įgūdžių ugdymo temomis. Su šiais vaikais dienos centro darbuotojai užsiima kiekvieną darbo dieną 14:00 – 18:00 val.

Norime vaikus supažindinti su kuo įvairesne veikla, žadinti jų smalsumą, kūrybiškumą, plėsti jų požiūrį parodant, kad gyventi galima kitaip. Ugdome vaikų saviraišką meno terapijos, saviraiškos, sporto būrelių metu, organizuojame vaikų laisvalaikį, išvykas. Taip pat kartu minime šventines dienas ir švenčiame įvairias šventes ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais/ globėjais. Be to, teikiame pedagoginę psichosocialinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (pagalbą teikia Šeimų namuose dirbantis socialinis darbuotojas ir  psichologas savo darbo valandomis). Organizuojamos vasaros stovyklos vaikams, šventės, atrakcijos, žaidimai. Taip pat dalyvaujame Motinos Teresės šeimų namų organizuojamose renginiuose.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių m. savivaldybė.