VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.A-1689 „Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą”.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Šiaulių miesto savivaldybėje. 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. M-1311 „Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą“ Jūsų įstaigai (organizacijai) suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Šiaulių miesto savivaldybėje 3 (trejiems) metams nuo 2024-01-01.

Vaikai, kurie lanko mūsų dienos centrą – tai vaikai iš šeimų, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, priklauso socialinės rizikos grupei, gauna mažas pajamas, taip pat ir tie, kurių mamos šiuo metu patiria krizines situacijas ir gyvena Motinos Teresės šeimų namuose. Dirbame su visais vaikais: pradedant kelių savaičių kūdikiais, baigiant 15-18 m. paaugliais.

Esame vienintelis vaikų dienos centras Šiauliuose, kuris prižiūri kūdikius ir vaikus nuo kelių savaičių iki 7 m. Šio amžiaus kūdikius ir vaikus dienos centro darbuotojos prižiūri kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 12:30 val., tuo metu mamos gali susitvarkyti reikiamus dokumentus, mokytis, dalyvauti įvairiose paskaitose, užsiėmimuose ar tiesiog pasidžiaugti atokvėpiu.

Organizuojame didesnių vaikų nuo 7 m. iki 14 metų amžiaus užimtumą, nuo 15 m. iki 18 m. paaugliai skatinami savanorystei. Padedame ruošiant pamokas, suteikiame vaikams nemokamą maitinimą. Padedame užsiėmimus sveikos gyvensenos ir buitinių įgūdžių ugdymo temomis. Su šiais vaikais dienos centro darbuotojai užsiima kiekvieną darbo dieną 13:30 – 17:30 val.

Norime vaikus supažindinti su kuo įvairesne veikla, žadinti jų smalsumą, kūrybiškumą, plėsti jų požiūrį parodant, kad gyventi galima kitaip. Ugdome vaikų saviraišką meno terapijos, saviraiškos, sporto būrelių metu, organizuojame vaikų laisvalaikį, išvykas. Taip pat kartu minime šventines dienas ir švenčiame įvairias šventes ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais/ globėjais. Be to, teikiame pedagoginę psichosocialinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (pagalbą teikia Šeimų namuose dirbantis socialinis darbuotojas ir  psichologas savo darbo valandomis). Organizuojamos vasaros stovyklos vaikams, šventės, atrakcijos, žaidimai. Taip pat dalyvaujame Motinos Teresės šeimų namų organizuojamose renginiuose.

Vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ veiklos:

 • Vaikų asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas – higienos ir savitvarkos įpročių formavimas, palaikymas. Vaikų gimtadienių šventimas. Sveikesnės gyvensenos įpročių formavimas. Vykdomi individualūs ir grupiniai pokalbiai.
 • Vaikų dienos centre 16:00 – 16:30 val. vyksta grupiniai užsiėmimai: pirmadieniais – šeimininkų ABC; antradieniais – gyvenimo įgūdžių ugdymas; trečiadieniais – sportiniai žaidimai; ketvirtadieniais – kūrybiniai atradimai; penktadieniais  –  išvykos, susitikimai.
 • Pamokų ruoša, individuali pedagoginė pagalba.
 • Vaikų maitinimas 1 kartą dienoje.
 • Sociokultūrinės veiklos – valstybinių švenčių minėjimai, pasaulinių švenčių šventimas su įstaigos bendruomene. Dalyvavimas Šiaulių miesto renginiuose. Edukacinės, pažintinės išvykos ir kelionės, pramogos. Žaidimų popietės.
 • Vasaros poilsio organizavimas – dieninės vaikų stovyklos organizavimas (liepos mėn.), dalyvavimas kitose stovyklose.
 • Socialinės psichologinės pagalbos teikimas esant poreikiui, sielovada vaikams ir jų šeimos nariams.
 • Bendradarbiavimas su lieporių biblioteka, kitais miesto vaikų dienos centrais ir kitomis įstaigomis.
 • Vyresnių vaikų savanorystės skatinimas.
 • VDC veiklos viešinimas įstaigos internetinėje svetainėje,  Facebook paskyroje.

 

Iki 2021 metų Sausio 1 d. Vaikų dienos centrui suteikiant akredituotą socialinę priežiūrą  Šiaulių miesto savivaldybėje, projektą finansuodavo: 

 • 2020 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 8 000 eurų.
 • 2020 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 000 eurų.
 • 2019 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 000 eurų.
 • 2019 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 6 000 eurų.
 • 2018 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 138 eurų.
 • 2018 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 10 000 eurų.