VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Vaikai, kurie lanko mūsų dienos centrą – tai vaikai iš šeimų, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, priklauso socialinės rizikos grupei, gauna mažas pajamas, taip pat ir tie, kurių mamos šiuo metu patiria krizines situacijas ir gyvena Motinos Teresės šeimų namuose. Dirbame su visais vaikais: pradedant kelių savaičių kūdikiais, baigiant 15-18 m. paaugliais.

Esame vienintelis vaikų dienos centras Šiauliuose, kuris prižiūri kūdikius ir vaikus nuo kelių savaičių iki 7 m. Šio amžiaus kūdikius ir vaikus dienos centro darbuotojos prižiūri kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 12:30 val., tuo metu mamos gali susitvarkyti reikiamus dokumentus, mokytis, dalyvauti įvairiose paskaitose, užsiėmimuose ar tiesiog pasidžiaugti atokvėpiu.

Organizuojame didesnių vaikų nuo 7 m. iki 14 metų amžiaus užimtumą, nuo 15 m. iki 18 m. paaugliai skatinami savanorystei. Padedame ruošiant pamokas, suteikiame vaikams nemokamą maitinimą, vykdant projektą „VšĮ Humana People to People Baltic“ „Valgyk protingai“ pirmadieniais ir trečiadieniais, vaikai skatinami maitintis sveikai iš ūkininkų gaunamais maisto produktais. Vedame užsiėmimus sveikos gyvensenos ir buitinių įgūdžių ugdymo temomis. Su šiais vaikais dienos centro darbuotojai užsiima kiekvieną darbo dieną 13:30 – 17:30 val.

Norime vaikus supažindinti su kuo įvairesne veikla, žadinti jų smalsumą, kūrybiškumą, plėsti jų požiūrį parodant, kad gyventi galima kitaip. Ugdome vaikų saviraišką meno terapijos, saviraiškos, sporto būrelių metu, organizuojame vaikų laisvalaikį, išvykas. Taip pat kartu minime šventines dienas ir švenčiame įvairias šventes ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais/ globėjais. Be to, teikiame pedagoginę psichosocialinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (pagalbą teikia Šeimų namuose dirbantis socialinis darbuotojas ir  psichologas savo darbo valandomis). Organizuojamos vasaros stovyklos vaikams, šventės, atrakcijos, žaidimai. Taip pat dalyvaujame Motinos Teresės šeimų namų organizuojamose renginiuose.

Vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ Projekto veiklų planas 2020 m.

 • Valstybinių, pasaulinių švenčių paminėjimas (šventimas) su įstaigos bendruomene, dalyvavimas Šiaulių miesto šventėse ir renginiuose (Laisvės gynėjų diena. Vasario 16, Kovo 11, Žemės diena, Velykos, Motinos diena, Vaikų gynimo diena, Tėvo diena, Žolinės, Rugsėjo 1, Vėlinės, Kalėdos, Naujieji metai).
 • Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas, jų socialinių higienos įpročių formavimas ir palaikymas (Vyksta grupiniai užsiėmimai – Antradieniais) pokalbis su vaikais, kasdieninė veikla.
 • Socialinės psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir jų šeimos nariams (1 val. per savaitę įstaigos socialinė darbuotoja, 1 kartą per savaitę su įstaigos psichologė).
 • Vasaros stovyklos organizavimas (Rugpjūčio mėnesį).
 • Bendradarbiavimas su kitais miesto vaikų dienos centrais (II-IV ketvirčiai)
 • Projekto viešinimas (IV ketvirtis)

Taip pat vaikų dienos centre vyksta grupiniai užsiėmimai:

16:30 – 17:15

 • Pirmadieniais – Jaunųjų šeimininkų ABC
 • Antradieniais – Gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimas
 • Trečiadieniais – „Sportuokime kartu“
 • Ketvirtadieniais – Kūrybinė diena „Atradimai“
 • 14:00 – 15:30 Penktadieniais  –  Filmų peržiūra ir aptarimas, susitikimai su įdomiais žmonėmis, įvairūs žaidimai, išvykos ir pan.
 • 16:30 – 17:15 Penktadieniais – Dailės užsiėmimai.
 • Trečiadieniais ir Penktadieniais 15:00 – 17:00 val. Saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas dailės būrelyje „Spalvų paletė sielai“

Projektą finansuoja:

 • 2020 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 8 000 eurų.
 • 2020 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 000 eurų.
 • 2019 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 000 eurų.
 • 2019 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 6 000 eurų.
 • 2018 m. Vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai laimėjus konkursą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 138 eurų.
 • 2018 m. Šiaulių m. savivaldybė laimėjus projektą skyrė 10 000 eurų.

Projekto rėmėjai:

 • UAB GARANT SERVICE
 • LPF BEGALINĖ GAUSA
 • UAB REYNAERS VILNIUS
 • UAB VIRPOTEKAS
 • UAB LED HEAD