VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Dalia Grybauskaitė ir Regina Zabielienė11 metų – tiek praėjo nuo to laiko, kai kilo mintis ir noras, kad Šiauliuose būtų teikiamos laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugos krizinės motinystės / tėvystės atvejais. Iš savo asmeninės patirties liudiju, kad siekiamas tikslas visad pasiekiamas, jei sutampa su Dievo valia. Viskas ateina laiku, tuomet, kai mes pasiruošę dvasiškai ir fiziškai. Dabartinis  mūsų Šeimų namų devizas „Globokime vaikus padėdami šeimai“ išsirutuliojo laikui bėgant ir geriausiai atspindi mūsų vertybes. Aš tikiu mūsų suburta ir vis dar buriama bendruomenė, mokantis gyvenimo mokykloje, kurioje kasdien tenka gaivinti viltį, puoselėti meilę artimui. Tikime, kad kiekvienas iš mūsų mokomės kartu spręsti iškilusias problemas, nuolankumu nugalėti egoizmą, savimeilę, puikybę.  Kad kiekvienas čia turi galimybę mokytis dėkingumo, dosnumo. Kad kiekvienas kiek iš mūsų, jėgos leidžia apdovanotas galimybes plačiau atverti širdis priimant Dievo malones, kad tėvų širdys būtų pripildytos meilės auginant vaikelius. „Duodami gauname, dalindamiesi meile turtėjame”.