VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Dalia Grybauskaitė ir Regina Zabielienė11 metų – tiek praėjo nuo to laiko, kai kilo mintis ir noras, kad Šiauliuose būtų teikiamos laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugos krizinės motinystės / tėvystės atvejais. Iš savo asmeninės patirties liudiju, kad siekiamas tikslas visad pasiekiamas, jei sutampa su Dievo valia. Viskas ateina laiku, tuomet, kai mes pasiruošę dvasiškai ir fiziškai. Dabartinis  mūsų Šeimų namų devizas „Globokime vaikus padėdami šeimai“ išsirutuliojo laikui bėgant ir geriausiai atspindi mūsų vertybes. Aš tikiu mūsų suburta ir vis dar buriama bendruomene ir jos pastangomis mokantis gyvenimo mokykloje, kurioje kasdien tenka gaivinti viltį matant nemeilę artimui. Aš tikiu, kad kiekvienas mes čia mokomės kartu spręsti iškilusias problemas, nuolankumu nugalėti egoizmą, savimeilę, puikybę.  Kad kiekvienas čia turi galimybę mokytis dėkingumo, dosnumo. Kad kiekvienas  iš mūsų kiek jėgos leidžia apdovanotas galimybe plačiau atverti širdis priimant Dievo malonę, kad tėvų širdys būtų pripildytos meilės auginant vaikelius.