VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Amatų dirbtuvės“.

31 sausio, 2020

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų. Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Kiekvieną Trečiadienį ir Penktadienį 16:15-18:15 valandomis vyksta Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas dailės terapijos būrelis „Spalvų paletė sielai“ skirtas neįgaliesiems bendruomenės nariams, šių užsiėmimų metu, mokytoja Jurgita Urbonaitė lavina ir padeda lavinti neįgaliesiems jų saviraišką, spalvas ir kūrybiškumą, taip suteikiant neįgaliesiems „relaxinę“ būseną atspindinčią popieriuje.

Kviečiame bendruomenės narius aktyviai dalyvauti užsiėmimuose.

Daugiau apie mūsų veiklas: SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGOS

DĖKOJAME

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.