VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Įvykęs seminaras „Bendruomenių pagalba šeimai“

23 lapkričio, 2018

2018 m. Lapkričio 22 dieną, VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose vyko seminaras „Bendruomenių pagalba šeimai“ Seminaro tikslas buvo sukviesti įvairias bendruomenes, įstaigas, organizacijas ir bendrai aptarti apie pagalbą šeimai. Seminare Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė pristatė apie „Perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų“ Pertvarka neįgaliųjų srityje; vaikų srityje; apie bendrą institucinės globos pertvarką 2014-2020 metais.  Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė pristatė apie bendruomenes, kurios sprendžia emocinę, dvasinę ir materialinę pagalbą ir palaikymą šeimoje, bendruomenes ir judėjimus, kuriems rūpi šeimos.  Seminare diskutavome apie bendras problemas, galimus sprendimo būdus ir pagalbą šeimai.

Seminaro organizatoriai VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ vykdant projektą: „Bendruomenės integracija į visuomenę ir jos plėtojimas per  partnerystę su kitomis organizacijomis, dirbančiomis  šeimos gerovės srityje“. Įgyvendindama Šiaulių miesto NVO veiksmų plano 2.3 Priemones „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios finansuojamos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Daugiau informacijos skaidrėse, svarbi informacija kiekvienam iš mūsų:

Bendruomenės, kurioms rūpi šeimos

Pertvarka neįgaliųjų srityje

Pertvarka vaiku srityje

Institucinės globos pertvarka

Dėkojame seminaro dalyviams už dalyvavimą ir pasisakymą seminaro metu.

Dėkojame seminaro pranešėjoms Eglei Jurkutei ir Editai Gulbinienei.