VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Įrašai pagal mėnesį: birželio, 2022

So­cia­li­nė­se dirb­tu­vė­se pra­žy­do: Kris­ti­nos šyp­se­na ir ran­kų dar­bo ga­mi­niai ne­pa­lie­ka abe­jin­gų

17 birželio, 2022

Šiau­lie­tė Kris­ti­na – ne tik auk­si­nės šir­dies, bet ir auk­si­nių ran­kų sa­vi­nin­kė. Taip apie ją at­si­lie­pia „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mų“ so­cia­li­nių dirb­tu­vių dar­buo­to­jai ir da­ly­viai. Dirb­tu­vių pro­jek­to rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė To­ma Pet­ke­vi­čiū­tė pa­me­na, kad pra­džia dirb­tu­vė­se Kris­ti­nai bu­vo ne­leng­va, ta­čiau per me­tus mo­te­ris at­si­sklei­dė kaip po­zi­ty­vi,…

Plačiau

Vaikų dienos centras „Aš ir draugai“ Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedros viršūnėje

17 birželio, 2022

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedros pastatas nioko­tas ka­rų, gais­rų, gam­tos sti­chi­jų, tačiau išsaugojo savo pradinį veidą iki mūsų laikų, pastato aplinkoje atsispindi turtinga istorija. Tarsi senosios Katedros atminimo ženklas – į paviršių iškelti senosios bažnyčios kontūrai. Jie išryškėja dangoje aplink Katedrą ir primena…

Plačiau

ŠIO SEZONO PASKUTINIS ŠOKIO MOKYTOJOS UŽSIĖMIMAS

13 birželio, 2022

2022 m. Balandžio 20 dieną VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašė  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo priemonės „09.01.02.02 Sukurti ir gerinti miesto bendruomenės sveikatinimo sąlygas, projekto „Gyvenkite sveikai šeimų bendruomenėje“ sutartį Nr. SŽ-570. Projekto tikslas: skatinti VšĮ “Motinos Teresės…

Plačiau

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos seminaras

6 birželio, 2022

2022 m. Balandžio 20 dieną VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašė  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo priemonės „09.01.02.02 Sukurti ir gerinti miesto bendruomenės sveikatinimo sąlygas, projekto „Gyvenkite sveikai šeimų bendruomenėje“ sutartį Nr. SŽ-570. Projekto tikslas: skatinti VšĮ “Motinos Teresės…

Plačiau

„At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“ – vi­siems

6 birželio, 2022

Nuo 2014 m. Šiau­lių „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mai“ vyk­do pro­jek­tą „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“. Na­mų di­rek­to­rė Re­gi­na Za­bie­lie­nė ak­cen­tuo­ja, kad „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lės“ už­siė­mi­mus ga­li lan­ky­ti ne tik na­mų gy­ven­to­jai, bet ir vi­si no­rin­tie­ji. „Mo­te­rys, ne­bi­jo­ki­te kreip­tis pa­gal­bos, jei šei­mą iš­ti­ko kri­zė, ky­la pro­ble­mų“,…

Plačiau

Pasveikinome Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros Parapijos vaikų dienos centrą su 18 – uoju gimtadieniu.

3 birželio, 2022

2022 m. birželio 2 d. pasveikinome savo draugus – Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros Parapijos vaikų dienos centrą su 18 – uoju gimtadieniu. Palinkėjome draugiškų, laimingų, kūrybingų ir išradingų metų. Šventės pradžioje visi susipažinome, vaikai žaidė žaidimus, sprendė kryžiažodžius, susirado naujų draugų. Šventės…

Plačiau

Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas

3 birželio, 2022

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami – kodėl ir kam. Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams. Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais. Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai. Autorius: Justinas Marcinkevičius…

Plačiau

Vaikų dienos centro „Aš r draugai” išvyka į zoologijos sodą

3 birželio, 2022

2022 m. gegužės 31 d. Vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ vaikai apsilankė Šiaulių rajone, Kairių seniūnijos, Bertužių kaime Atžalyno g. 36 esančiame Veislinių paukščių ir naminių gyvūnų zoologijos sode „Raiba plunksna“, teritorijoje ganosi ponis, asiliukas, gražuolės alpakos, daug naminių paukščių, nuo mažiausių papūgėlių iki…

Plačiau

„DUOday2022”

2 birželio, 2022

Šią savaitę startavo tarptautinė akcija #DUOday! Mes, kaip ir pernai, su partneriais visoje Lietuvoje šią savaitę stipriname bendradarbiavimą! Žmonės su negalia turi galimybę išbandyti juos dominančias darbo vietas ir vienai dienai tapti bendradarbiais! DUOday – tai diena, kai įmonės bei organizacijos atveria duris žmonėms, turintiems…

Plačiau