VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Įrašai pagal mėnesį: gegužės, 2019

Motinos Teresės šeimų namuose vyksta Smurto grėsmė ir pasekmės paskaitų ciklas

15 gegužės, 2019

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Tai netoleruotina, tačiau smurtą patyrę žmonės dažnai būna šokiruoti ir nežino, kur kreiptis. Todėl Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centrai, į kuriuos…

Plačiau

Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaitos

14 gegužės, 2019

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyksta Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaitos, kurių tikslas supažindinti su šeimos teisės klausimais, poreikiais ir tikslais. „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė”  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto,…

Plačiau

Gimtadienio šventėje apie Misiją, viziją ir tikslus.

12 gegužės, 2019

Prieš 15 me­tų ge­gu­žės 10 die­ną įsi­kū­rė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Vil­ties kal­nas“, prieš sep­ty­ne­rius me­tus tą pa­čią die­ną fon­das įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mus, ku­rie rū­pi­na­si neį­ga­liai­siais, kri­zę iš­gy­ve­nan­čio­mis mo­ti­no­mis ir jų vai­kais. Per visus 15 metų, pa­dė­ta ne vie­nai šei­mai at­si­sto­ti…

Plačiau

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS: PAGALBA IR PAVOJAI“

9 gegužės, 2019

2019 m. Gegužės 9 d. Motinos Teresės šeimų namuose vyko prevencinė paskaita ,,Prekyba žmonėmis: pagalba ir pavojai‘‘, kurią organizavo VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI).  Paskaitos metu šeimų namų gyventojai buvo supažindinti su prekybos žmonėmis reiškiniu, galimais pavojais bei pagalbos galimybėmis. „KOPŽI“…

Plačiau

Šiaulių miesto vaikų dienos centrų pasitarimas

9 gegužės, 2019

Šiaulių miesto vaikų dienos centrai (toliau – Centrai) atlieka dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Centrų teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė grupė yra vaikai iš socialinę riziką patiriančių ir (ar)…

Plačiau

„PADOVANOK MAMAI”

4 gegužės, 2019

Mama – vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo pirmiausia susitinkame tik gimę. Kiekvienam sava mama brangiausia ir gražiausia. Gerbti ir mylėti jas privalome visą laiką, bet minint Mamų dieną, atiduodame visą savo dėmesį tik joms, kaip jos atidavė save augindamos vaikus ir besirūpindamos šeimos…

Plačiau