VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

VšĮ Motinos Teresės šeimų namų, Tradicinė vaikų krikštynų šventė

6 rugpjūčio, 2019

2019 m. rugpjūčio 11 d. 10:30 val. Šv. Jurgio bažnyčioje bus vaikų krikštynos. Krikštijamų vaikų šeimos ir krikštatėviai renkasi bažnyčioje 10:15.

Autobusas nuo Motinos Teresės šeimų namų, esančios Žemaitės g. 71, (toliau – šeimų namai)  išvyks 10:00 val.

Po krikštynų, iš bažnyčios 11:00 val. Autobusu svečiai bus nuvežti į šventę Gegužių km. Vaivorykštės g. 31. Šventei pasibaigus, autobusu dalyviai bus parvežti į Šiaulius.

Iki pasimatymo krikštynose!

Šeimų namų kolektyvas

Dėkojame už galimybę surengti vaikų krikštynas: Amerikos Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.