VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ Vaikų krikštynos

26 liepos, 2018

2018 m. rugpjūčio 19 d. 12 val. Šv. Jurgio bažnyčioje bus vaikų krikštynos. Krikštijamų vaikų šeimos ir krikštatėviai renkasi bažnyčioje 11:45.

Autobusas nuo Motinos Teresės šeimų namų, esančių Žemaitės g. 71, (toliau – šeimų namai)  išvyks 11.30 val.

Po krikštynų bažnyčioje autobusu svečiai bus nuvežti į šventę Gegužių km, Vaivorykštės g. 31. Šventei pasibaigus, autobusu dalyviai bus parvežti į Šiaulius.

Iki pasimatymo krikštynose!

Šeimų namų kolektyvas

Dėkojame už galimybę surengti vaikų krikštynas: Amerikos Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.