VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Tradicinė vaikų krikštynų šventė 2020

6 rugpjūčio, 2020

2020 m. Rugpjūčio 2 d. Toliau tęsiame tradiciją ir krikštijame vaikus, šią dieną įvyko šeimų šventė – vaikų krikštynos. Šv. Jurgio bažnyčioje buvo pakrikštyta 9  Motinos Teresės šeimų namų bendruomenės globojamų šeimų vaikai. Po krikštynų Gegužių kaimo sodyboje „Žemaitiška pastogė“   šeimos pagal liaudies tradicijas minėjo šią šventę, kartu dainavome, šokome, žaidėme.

DĖKOJAME TRADICINĖS KRIKŠTYNŲ ŠVENTĖS RĖMĖJAMS: 

Amerikos Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai;

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

Šiaulių miesto savivaldybei.

DĖKOJAME ŠVENTĖS RĖMĖJAMS:

UAB „Citma“

UAB „Lupra“;

LPF „Maisto bankas“;

UAB „Voveriškiai“ įmonės vadovui Vladui Damonskiui

Ūkininkams Eugenijui Stoniui ir Antanui Baliutavičiui;

Lietuvos  Dukterų Draugijos Detroito Skyriui

Gegužių kaimo „Žemaitiška pastogė“ savininkei Vidai.

Daugiau nuotraukų galite rasti mūsų Facebook puslapyje: TRADICINĖ VAIKŲ KRIKŠTYNŲ ŠVENTĖ 2020