VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Tėvų katechezės mokymai.

22 sausio, 2021

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose, vyksta Tėvų katechezės mokymai, paskaitos. Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui, mokymai ir paskaitos nesustoja, jos vyksta nuotoliniu būdu, vienos iš jų, Onutės mokymai, paskaitos į savo tikėjimą, pažinimą. Penktadieniais šeimų namų gyventojai mamos, tėčiai susirenka pasiklausyti Onutės paskaitų. Onutė teigia, kad tik sąmoningai suvoktas tikėjimas ir iš širdies gelmių pakviestas Dievas ateina į mūsų visų gyvenimus. Dievas, kuris savo meilės galia mus laimina, perkeičia ir gydo kūno bei sielos žaizdas. Mamytės ir tėčiai su savo vaikeliais ant rankų, klausosi paskaitose apie maldos, krikščioniškų sakramentų, Dievo įsakymų prasmę, gilinasi į šeimos tradicijas, kuriomis perduoda tikėjimą savo vaikams. Savaitei gauna užduotis su tikslu atpažinti Dievo veikimą kasdieniuose, darbuose, poelgiuose, apsisprendimuose. Gyvi liudijimai ir pasidalijimas patirtimi daro šias pamokėles įdomias ir įsimintinas.

Paskaitos vyksta, vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPAI