VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Tėvų katechumenato mokymai

12 vasario, 2024

Kiekvieną ketvirtadienį šeimos, bendruomenės nariai noriai renkasi pasiklausyti Onutės – meilės šeimoje ambasadorės, lektorės, santykių įkvėpėjos ir konsultantės mokymų, paskaitų į savo tikėjimą, pažinimą.

Katechezės paskaitų datos: 

  • Vasario 15; 22; 29;
  • Kovo 7; 14 dienomis.

Paskaitos vyksta 11 valandą.

Lektorė: teologijos mokslų bakalaurė, socialinės pedagogikos, edukologijos magistrė Ona Juozaitienė.

Paskaitos vyksta, vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, kurį finansuoja:

Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Dėkojame