VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaita

22 spalio, 2019

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyksta Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaitos, kurių tikslas supažindinti su šeimos teisės klausimais, poreikiais ir tikslais. „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Šios paskaitos temos: darbo teisė ir prievolių teisė.

Darbo teisė – privatinės teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius, kylančius dėl darbo ar veiklos. Darbo teisė reguliuoja tiek sutartinius (darbuotojo ir darbdavio) santykius, užtikrindama dispozityvines normas, tiek ir imperatyviai nustato tam tikrų taisyklių privalomumą darbo santykių šalims. Darbo teisės šaltiniai gali būti nacionaliniai bei tarptautiniai. Tai gali būti Konstitucija (pvz., Lietuvoje – Lietuvos Respublikos Konstitucija), tarptautinės sutartys, darbo santykius reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės norminiai aktai, Darbo kodeksai (pvz., Lietuvoje – LR darbo kodeksas), kiti įstatymai ir jiems neprieštaraujantys norminiai teisės aktai, kolektyvinės sutartys. Lietuvoje LR Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai darbo santykius gali reglamentuoti tik LR darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir mastu.  Teisininkė pasakojo apie darbo sutartis, darbo sutarčių prievoles, privalumus, atsakomybę. Taip pat apie prievolių teisė, jos samprata ir prievolių atsiradimą. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Motinos Teresės šeimų namuose vykstančios paskaitos padeda mamoms, bendruomenės nariams susipažinti su teise, pareigomis ir įstatymais. Kiekviena dėstyta paskaita šeimas ir bendruomenes sustiprina visapusiškai tai padeda nukreipti eiti tinkama linkme įveikti šeimos krizę.

DĖKOJAME. PROJEKTĄ FINANSUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA.

DĖKOJAME TEISININKEI ZITAI BARANAUSKIENEI UŽ SVARBIUS TEISINIUS PAGRINDUS ŠEIMOS PUOSELĖJIMUI.