VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Socialinių dirbtuvių veikla Šiaulių mieste!

30 rugsėjo, 2020

Problemos, su kuriomis susiduria negalią turintys asmenys yra socialinės, psichologinės ir dažnai finansinės. Neigiamas visuomenės požiūris neskatina pasitikėjimo savimi, todėl asmenims su negalia moralinis palaikymas, paskatinimas, darbo žinių bei praktikos suteikimas yra svarbus ir veiksmingas elementas siekiant didesnės neįgaliųjų įtraukties į darbo rinką, bendruomenę. Suvokiant kaip svarbu neįgaliesiems su proto ir (arba) psichikos negalia didinti savarankiškumą, buvo inicijuotas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kuris pradeda Institucinės globos pertvarkos antrąjį etapą – bendruomeninių paslaugų plėtrą.

Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant keturių rūšių paslaugas: bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus.

Šiaulių regione, teikti Socialinių dirbtuvių paslaugą, kaip vieni iš partnerių buvo atrinkti VšĮ “Motinos Teresės šeimų namai”.

Apie mūsų viešinamą Socialinių dirbtuvių veiklą daugiau skaitykite: Šiaulių miesto savivaldybė