VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Šiaulių profesinio rengimo centre Socialinių dirbtuvių dalyvių rankų darbo gaminių paroda

19 lapkričio, 2021

2020-05-18 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, pradėjo ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), kuris vyks tris metus. Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ buvo atrinkti kaip partneriai teikti Šiaulių regionui socialinių dirbtuvių paslaugą. Šiuo projektu mes siekiame: didinti neįgaliųjų su proto ir psichikos negalią darbinėje veikloje savarankiškumą, sudarant sąlygas darbiniui užimtumui, atliekant prasmingas veiklas nukreiptas į konkrečios prekės gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą, padedant integruotis į darbo rinką.

Kartu su užimtumo specialistu, socialinėmis darbuotojomis ir individualios priežiūros personalo specialistais dalyviai užsiima įvairiomis veiklomis: nėrimu, siuvimu, gintaro apyrankių vėrimu, dekoravimu, suvenyrų lipdymu.  Dalyvaujame ir dalyvausime šventinėse mugėse, ruošiami įvairūs rankdarbiai. Dedame labai daug pastangų, kad pakeisti nusistovėjusį visuomenės požiūrį į negalią turinčius žmones. Tačiau dirbtuvėse pasiekti rezultatai džiugina. Visi gyvena kaip šeima, bendrauja, dirba, dalinasi išgyvenimais. Daug negalią turinčių žmonių yra vieniši, neturi šeimos, yra iš vaikų namų. Dirbtuvėse jie randa bendruomenę, mažėja jų atskirtis. Socialinių dirbtuvių projekto dalyvių sukurtų ir nepakartojamų gaminių paroda vyksta Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje adresu: Gardino g. 4, Šiauliai, skyriaus bibliotekoje.

http://ts.sprc.lt/index.php?2020-2021&newsdetail=20211117-1_aiaulia-aezmotinos-teresaes-aeima-namaiaeoe-socialinia-dirbtuvia-dalyvia-rankdarbia-paroda

Ačiū Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriui.

Ačiū projekto rėmėjams!