VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Šeimų organizacijų susitikimas Šiauliuose

13 lapkričio, 2017

Lapkričio 9 dieną Motinos Teresės šeimų namai drauge su Šiaulių vyskupijos Šeimos centru vykdydami projektą „Bendruomenės integracija į visuomenę ir jos plėtojimas per  partnerystę su kitomis organizacijomis, dirbančiomis  šeimos gerovės srityje“ (pagal 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šiaulių miesto savivaldybėje) surengė seminarą – susitikimą organizacijoms ir įstaigoms, dirbančioms šeimų gerovės srityje. Susitikime dalyvavo nevyriausybinės organizacijos, kurios tiesiogiai dirba su šeimomis bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai, kurių darbas tiesiogiai siejasi su pagalba šeimoms, mero padėjėjas Audris Narbutas. Seminare buvo nagrinėti du klausimai. Buvo pristatytas naujai priimtas LR Šeimos stiprinimo įstatymas (pristatė ŠVŠC direktorė Edita Gulbinienė) ir Šeimų tarybos kūrimas prie Šiaulių m. savivaldybės (pristatė Nacionalinės šeimų tarybos narė Edita Navickienė). Organizacijos diskutavo apie įstatymo būtinybę, kėlė klausimus kaip keisis darbas su šeimomis po šio įstatymo įsigaliojimo, ar bus daugiau galimybių, įrankių ir finansavimo organizacijoms, dirbančioms su šeimomis. Susirinkę organizacijos iškėlė problemas, kurios metai iš metų tęsiasi, tačiau niekas neatkreipia į tai dėmesio, nes nevyriausybinės organizacijos, kurios nors ir didelį indėlį įdeda į pagalbą šeimoms, tačiau jų problemos yra sprendžiamos vėliausiai. O ir specialistų sunku prisikviesti, nes ką geriausiai gali pasiūlyti pagal projektus dirbančios organizacijos – tai minimalus darbo užmokestis. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai išsakė savo poziciją šiuo klausimu. Jų nuomone reikia keisti organizacijų finansavimą visoje Lietuvoje, nes ydinga praktika kartojasi metai iš metų. Ką gali Šiaulių miesto savivaldybė padėti – tai stambinti projektų finansavimą, kad organizacijos jungtųsi į projektų vykdymą ir kad būtų finansuojamos veikos kryptys o ne atskiri pavieniai projektai.

Kitas labai svarbus klausimas – Šeimų tarybos kūrimas. Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir tendencijas visoje Europoje, šeimos turi būti įgalintos pasakyti savo žodį taip, kad jos būtų girdimos, jaustųsi suprastos ir reikalingos. Buvo pristatyta Nacionalinės šeimų tarybos praktika, taip pat kituose miestuose veikiančių tarybų patirtis. Valdininkai išgirdo, kaip tai bus vykdoma Šiauliuose, kokias funkcijas atliks ši taryba ir kaip ji veiks. Kadangi jau yra gautas Šiaulių miesto mero pritarimas, todėl artimiausiu metu bus patvirtinti nuostatai, įkurta taryba ir pradės savo veiklą.

Organizacijos, dirbančios šeimų gerovės srityje, bendru sutarimu pritarė Šeimų tarybos kūrimui ir visokeriopai prisidės prie bendros veikos bei informacijos sklaidos.

Info pateikė ŠVŠC direktorė Edita Gulbinienė