VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

„Saugus vaiko ir motinos ryšys. NVO ir savivaldybės institucijų kokybiško bendradarbiavimo sąlyčio taškai“. Šiaulių miesto NVO ir atvejo vadybininkai

3 lapkričio, 2020

Džiaugiuosi, kad atsiliepiau į Reginos Zabielienės kvietimą  atvykti į  Šiaulius, Motinos Teresės šeimų namuose vykstančią konferenciją, kuri vadinosi  „Saugus vaiko ir motinos ryšys. NVO ir savivaldybės institucijų kokybiško bendradarbiavimo sąlyčio taškai.“ Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kas bendro tarp šių temų. Ir vis tik  konferencijos moderatoriai ir dalyviai taip giliai jas susiejo, kad išryškėjo esmių esmė: kūdikystėje ir vaikystėje patirtas ar nepatirtas saugus ryšys su savo motina taip stipriai paveikia ir kitus tarpusavio santykius, kad mes gebame vieni kitus klausyti, išgirsti ir būti ryšyje, kurti pasitikėjimo santykį su jais arba ne. Smagu, kad susirinkusios moterys sukūrė tokią šiltą ir pasitikėjimo kupiną atmosferą, kad galima buvo kalbėti apie realias problemas ir ieškoti jų sprendimo kartu. Konferencijos dalyviai atstovavo skirtingoms institucijoms-savivaldybinėms ir nevyriausybinėms,  žmonės užėmė skirtingas pozicijas nuo vadovavimo socialinių paslaugų skyriui iki savanoriavimo vaikų dienos centrui parapijoje. Tik tai  visai netrukdė vieni kitus suprasti. Priešingai, skirtingos pozicijos praturtino vieni kitų matymą ir supratimą, padėjo į pagalbą šeimai pažvelgti nauju, kartais netikėtu kampu. Ir tai nuteikė labai viltingai-Lietuvoje žmonės gali dirbti kartu, jei jie savo pastangas nukreipia ne į ‘popierių rašymą’, o į turinį(tai, beje, aukštą poziciją užimančios konferencijos dalyvės žodžiai).

Pati Motinos Teresės šeimų namų misija ir aplinka padėjo suvokti subsidiarumo principo įgyvendinimo galimybę. Žmonės gali ir turi padėti vieni kitiems, labai svarbu globoti silpniausius, bet jokiu būdu neužgožti jų. Tai įvykdyti įmanoma, kai teikdami pagalbą į kiekvieną asmenį žiūrime matydami, ką jis gali, o ne ko nesugeba. Subsidiarumo principas, kuris įrašytas ir į Lietuvos teisės aktus, skelbia, kad negalima už kitą žmogų daryti to, ką jis sugeba pats, ir padėti tada ir tiek, kiek jis pats nepajėgus padaryti. Motinos Teresės šeimų namuose teikiama pagalba proto negalią turintiems asmenims. Ir jie įgalinami: tvarkosi, kepa pyragus, rūpinasi savo gyvenimu. Tačiau svarbu realistiškai suprasti, kad kai kurių gyvenimo įgūdžių šie žmonės niekada neišmoks, jiems tai neįmanoma. Ir tiesiog reikia su jais kartu tai padaryti darbuotojams. Šiauliai gali džiaugtis ir didžiuotis, turėdami iš žmonių iniciatyvos kilusią instituciją, Motinos Teresės šeimų namus, gebančius rūpintis silpniausiais visuomenės nariais, juos įgalinant.   Tokiu pat principu galime tvarkytis ir visuomenėje, globojant mažiausią visuomenės ląstelę šeimą, kuri ir yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Padėti jai tada, kai ji pati nepajėgia kažko padaryti, bet gerbiant jos autonomiją, ribas, jos neliečiamumą ir išlaikant jos orumą. Svarbu puoselėti žmonių natūralų jungimąsi į  sambūrius, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes. Ir bendradarbiauti, puoselėjant vieną didžiausių vertybių, žmogiškąjį ryšį.

 Atsiliepimas iš Dr. Ramunės Jurkuvienės,  Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkės.

 

Spalio 29 dieną Ketvirtadienį vykęs seminaras sukvietė įvairiausius įmonių, organizacijų, institucijų atstovus bendrai aptarti visų svarbiausią ir opią problemą, džiaugiamės, kad seminaras sudomino visus neabejingus šioms realistiškoms problemoms.

Seminaras vyko, pagal VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ vykdomą:  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „STIPRINTI bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą:  „Bendruomenės integracija į visuomenę ir jos plėtojimas per  partnerystę su kitomis organizacijomis, dirbančiomis  šeimos gerovės srityje“
DĖKOJAME RĖMĖJAMS –  Šiaulių miesto savivaldybei.

Dėkojame visiems atvykusiems!