VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS: PAGALBA IR PAVOJAI“

9 gegužės, 2019

2019 m. Gegužės 9 d. Motinos Teresės šeimų namuose vyko prevencinė paskaita ,,Prekyba žmonėmis: pagalba ir pavojai‘‘, kurią organizavo VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI).  Paskaitos metu šeimų namų gyventojai buvo supažindinti su prekybos žmonėmis reiškiniu, galimais pavojais bei pagalbos galimybėmis.

„KOPŽI“ Šiaulių skyriaus darbuotoja Donata Šimkutė – Špėgienė supažindino klausytojus apie galimas grėsmes, kokių būtina imtis atsargumo priemonių, norint netapti prekybos žmonėmis auka, žinoti, kur kreiptis pagalbos. Prekeiviai žmonėmis Lietuvoje ieško aukų ne tik prostitucijai, pornografijai, vergiškam darbui, bet ir vagystėms, sukčiavimui, net fiktyvioms vedyboms ar narkotikų gabenimui ir platinimui. Geriausi prekybos žmonėmis „verslininkų“ taikiniai – tai žmonės, kurie gyvena silpnuose regionuose, priklauso socialinės rizikos grupei. Tačiau patikliu, naiviu gali tapti kiekvienas, net jei gyvena geroje šeimoje, turi gerą darbą, išsilavinimą ir t. t. Ir tarp jaunimo ir visų atsiranda tų, kurie nepatikrina, ar verta pasitikėti nuostabias įsidarbinimo sąlygas siūlančiu žmogumi. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namų“ bendruomenei skaityta paskaitos tema „Atsargiai ‒ prekyba žmonėmis!”. Bendruomenei pristatytos pagrindinės prekybos žmonėmis formos ‒ prostitucija, darbo išnaudojimas, vertimas daryti nusikaltimus, fiktyvios išnaudojančios santuokos. „Prekyba žmonėmis yra vis dar labai pelningas nusikalstamo pasaulio „verslas”, paliečiantis ir traumuojantis ne tik atskirus individus, bet ir šeimas, bendruomenes, teigė paskaitos vedančioji D. Šimkutė – Špėgienė. Nukentėjusieji neretai tyli, nesikreipia arba atstumia pagalbą, todėl turime būti labai akyli, mokytis atpažinti aukas, nesmerkti jų.  Jokiais būdais nepasikliauti ir tikrinti informaciją, pirmiausia nereikėtų patikėti visiškai nerealiais pasiūlymais, kuriuose siūlomos nežmoniškos pinigų sumos, ar  patikėti siūlymu vien dėl to, kad viską užtikrina tavo artimasis. Siūlomi aukso kalnai užsienyje, o dar ir labai draugiškas elgesys kelia pasitikėjimą. Todėl būtina ir reikalinga tikrinti informaciją.

 

Susidūrę su prekybos žmonėmis atvejais, ar įtarę, kad kyla grėsmė, nedelsdami kreipkitės Bendruoju pagalbos telefonu 112. Pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI). Visą parą veikia centro SOS numeris +370 679 61 617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Veikla vykdoma vykdant priemonę „NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE“ „ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“ projektą.

Dėkojame rėmėjams:

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.