VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

PAGALBOS PRAŠYMAS!

25 sausio, 2019

Šiuo metu renovuojamas VšĮ Motinos Teresės Šeimų namų pastatas, buvo vykdomas viešasis pastato sienų renovacijai pirkimas, pasiūlyta mažiausia renovacijos suma  91 870 eurų, sienų renovacijai Šiaulių miesto savivaldybė skyrė 75 000 eurų, tačiau tam kad darbai būtų užbaigti trūksta 17 200 eurų iš šios sumos 330 eur. priežiūros statybos specialistui, šiuo metu jau turime 2000 eurų, nuolatos ieškome naujų remėjų ir kreipiamės į Jus visus. Prašome Jūsų, geradarių, gal galėtumėte pagelbėti išsivaduoti iš šio rūpesčio užbaigiant pastato sienų renovaciją ir nors dalelę paramos suteikti šiems darbams užbaigti bei padėti  teikiant paslaugas ir pagalbą šeimoms. Jūsų ištiesta pagalbos ranka suteiks vilties mums ir mūsų visai įstaigai.

Būtų labai šaunu jei šia informacija pasidalintumėte su savo pažįstamais, geradariais ar fondais kurie galėtų suteikti finansinės pagalbos mūsų įstaigai, kurios be galo trūkstame.  Būsime dėkingi, nes Jūsų pagalba ir parama globojamoms mamoms yra labai reikalinga išsaugant žmogišką orumą ir pagarbą naujai gyvybei.

Ieškojimai vykdomi, prašymai rašomi, bet kol kas yra, kiek yra. Jeigu rastųsi norinčių padėti finansiškai – nuoširdi Padėka jums.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Sąskaitos numeris LT607300010131731766
Swedbank AB
paskirtis – parama renovacijai

Jei norite detalesnės informacijos –
direktorė Regina Zabielienė
Mob. tel. 865026956
El.p. seimunamai@gmail.com