VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

NŠP ciklas Motinos Teresės šeimų namų lankytojams

10 vasario, 2018

 

Temos ir datos:

1. „Kaip gerai pažįstu savo vaisingumą?“ 2018 m. vasario 6 d.

2.“Lytiškumo samprata žmogaus sukūrimo istorijoje“ 2018 m. vasario 13 d.

3.“Gyvybė- Dievo dovana“ 2018 m. vasario 20 d.

4.“Gyvybės stebuklas ir naujausių laikų technologijos. Kaip tai siejasi?“ 2018 m. vasario 27 d.

5.“Pavojai naujai gyvybei- rūkimas, alkoholis, narkotikai.“ 2018 m. kovo 6 d.

Seminaro lektorė  Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė.

Remėjai  Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Nuo šių metų sausio 6 dienos iki šv. Velykų kiekvieną ketvirtadienį vyksta tėvų katechezės- mokymai.

Gavėnios metu kviečiame kartu dalyvauti  musų Viešpaties kryžiaus kely. Melsimės kiekvieną penktadienį  15 val.