VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

NATŪRALAUS ŠEIMOS PLANAVIMO MOKYMAI, PASKAITOS

1 vasario, 2021

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose, vyksta Editos Gulbinienės paskaitos apie Dievo dovaną Natūralų šeimos planavimą.

Paskaitų datos:
2021 01 20 „Aš esu kūno, sielos ir dvasios vienovė“. Pažintis su savo kūnu, jausmais, emocijomis. Edita Gulbinienė
2021 01 27 „Lytiškumas ir Natūralus šeimos planavimas“. Kas yra lytiškumas, seksualumas ir kaip NŠP gali pasitarnauti geresniems santykiams Edita Gulbinienė
2021 02 03 „Atsakinga tėvystė ir moralė“. Rodyti pavyzdį vaikams, ugdyti savo pavyzdžiu. Melas ir tiesa šeimoje, kitos vertybės Edita Gulbinienė
2021 02 10 „Savivertė ir meilė“. Ar moku mylėti save, ar moku bendrauti, ar gebu priimti save ir kitą Edita Gulbinienė, Gediminas Krūmas.

„Aš esu kūno, sielos ir dvasios vienovė“.
Paskaitoje nagrinėjome žmogaus būties formas – kūnas, sielą ir dvasią. Kūnas – tai mūsų raiškos forma, kūnas gali būti sužeidžiamas ir gali sužeisti kitą, siela taip pat sužeidžiama ir gali duoti atsaką. Dvasia – Dievo dalelė mumyse, kuri nėra sužeidžiama ir iš jos kyla visi geri norai, ketinimai, džiaugsmas, meilė, gailestingumas pagarba.
Šiame seminare daugiausia kalbėsime apie kūną. Bet kūno veiksmai atsiliepia ir sieloje. Ir tą pastebėjome nagrinėdami kūno jusles – uoslę, skonį, klausą, lytėjimą ir regėjimą. Veikdami savo kūną – pvz.: paragavę apelsino, jaučiame, kad ir siela reaguoja – pakyla nuotaika, užplūsta džiaugsmas. Per mūsų jusles reiškiasi ir visos penkios meilės kalbos. Ypatingai daug mes pasakome savo lytėjmu – apkabindami savo vaiką, vyrą, žmoną. Ir kodėl ne visi lytėjimo būdai yra teisingi ir geri. Kūnas yra lytiškas ir visose gyvenimo srityse mes reiškiamės, kaip vyrai ir moterys. Todėl kitose paskaitose nagrinėsime lytiškumo temas.

„Lytiškumas ir Natūralus šeimos planavimas“

Lytiškumas žmoguje reiškiasi visose gyvenimo srityse. Viena iš jų – vaisingumas. Dėl to, kad esame vyrai ir moterys, turime galimybę kurti naują gyvybę. Tam mus Dievas sukūrė, tokią misiją esame gavę ir toks mūsų gyvenimo tikslas. Prigimtinis įstatymas, kuris yra įrašytas mumyse nuo prasidėjimo akimirkos, yra mūsų didžiausia laimė, tačiau turime labai gerai pažinti save, kad pasiektume tą laimę. Vaisingumo pažinimas yra labai svarbus tam, kad patys būtume laimingi ir kad padarytume kitą žmogų laimingu. Natūralaus šeimos planavimo tikslas – kaip nekenkiant sau išpildyti Dievo planą – mylėti kitą žmogų ir iš tos meilės susilaukti vaikų. Natūralus planavimas remiasi savo vaisingumo pažinimu, kaip veikia mūsų vaisingumo sistemos, ką aš kaip vyras arba kaip moteris turiu pastebėti savo organizme ir ką turiu žinoti, stebėdamas vaisingumo ženklus. Visa tai buvo kalbama antroje paskaitoje.

„Atsakinga tėvystė ir moralė“

Vaikai – mūsų džiaugsmas ir laimė. Vaikai – mūsų veidrodis, jie kopijuoja mūsų elgesį, kopijuoja mūsų kalbos manierą, bendravimo būdą. Todėl mes patys turime stebėti savo elgesį ir taisyti klaidas, kad vaikams perduotume teisingą elgesio modelį. Tačiau darome daug klaidų ir jų net nepastebime. Vaikai yra dovana mums. Ir kiekvienas žmogus, kurį sutinkame savo kasdienybėje yra dovana mums. Kaip mes priimame tą dovaną, ar gerbiame ją, ar atvirkščiai, bandome iš dovanos išmėtyti tai, kas nepatinka, o pasiimame tik tai, kas man patinka. Labai dažnas mūsų gyvenime yra melas. Meluojame žodžiais, kūno kalba, veiksmais ir t.t. Melu norime pasirodyti geresni negu esame, norime apsaugoti kitus, tačiau melas niekada nestiprina santykių, o atvirkščiai, silpnina ryšį. Meluodami mes skriaudžiame kitą žmogų, skriaudžiame ir save, nuskurdiname mūsų santykį. Dar vienas skaudus aspektas – moralė. Moralė yra užrašyta kiekvieno žmogaus prigimtyje. Tačiau moralės nesilaikymas visada nuskurdina mus asmeniškai. Nemoraliai besielgiantis žmogus skriaudžia ir save ir aplinkinius. Moralė – tai sielos ekologija. Augindami vaikus norime jiems visa ko geriausio. Tai ir suteikime jiems galimybę matyti moraliai besielgiančius tėvus.

„Savivertė ir meilė“.

Esame nuostabūs Dievo kūriniai, kiekvienas skirtingas, kiekvienas įdomus ir vertas didžiausios meilės. Kiekvienas esame apdovanoti visokiausiomis dovanomis, ir esame dovana vieni kitiems. O ko mes iš tikrųjų norime iš savo gyvenimo? Ko siekiame, koks mūsų tikslas ir kokie mūsų siekiai? Turėjome žaidimą – iš 10 gyvenimo sričių atmetimo būdu turėjome išsirinkti vieną, kuri mums yra svarbiausia ir kurios negalėtume atsisakyti jokiomis aplinkybėmis. Buvo sunku atmesti daug dalykų, tačiau šeimos atsisakyti daugelis negalėjo, ji pasiliko, kaip neliečiama gyvenimo sritis. Tačiau vis tik labai dažnai galvojame, kad esame neverti kažko, galbūt neverti meilės, neverti draugystės, neverti pasitikėjimo. Tai yra sužeidžiami santykiai, taip atsiranda priešiškumas kietiems, įsiskaudinimas, nuvertinimas. O tokioje situacijoje labai sunku atleisti. Atleisti sau, atleisti kitiems. Atleidimas – sunkus veiksmas susijęs ne tiek su kitu žmogumi, kiek su mano paties asmenybe. Todėl sunkiausia yra atleisti sau. Tai ir buvo šios temos užduotis – pamąstyti apie atleidimą.

DĖKOJAME PASKAITŲ DĖSTYTOJAMS!

DĖKOJAME AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI