VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

19 vasario, 2024

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis datomis, būtent tokia yra vasario 16-oji diena. Šią dieną minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ji skirta 1918 –aisiais metais Lietuvos tarybos narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui. Vasario 16-ąją vis iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente. Šių metų vasario 15 dieną Motinos Teresės šeimų namų bendruomenės nariai, gyvenančios šeimos su vaikais, vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ lankytojai tradiciškai minėjome Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Paminėjimą pradėjome tapę tikrais Lietuvos patriotais užgiedoję Lietuvos Respublikos himną, taip išreiškėme lietuvišką žodį su meile, pasididžiavimu ir pagarba lietuvių kalbai, Tėvynei. Pagiedoję, pasikalbėjome apie svarbą Lietuvai, jos laisvę ir ką reiškia būti tikru lietuviu, sužaidėme viktoriną. Renginio dalyviai džiaugėsi, kad yra Lietuvos piliečiai ir drąsiai išsakė savo nuomonę, jog kol bus gyvas lietuviškas žodis, tol gyvuos mūsų Tėvynė… Minėjimą vainikavome dainuodami lietuvių liaudies dainas, draugišku visų susirinkusiųjų pasivaišinimu ir grožėdamiesi vaikų, Lietuvos tema, nupieštais paveikslais. 🇱🇹  🇱🇹 🇱🇹  🇱🇹

Vasario 16 – oji – tai mūsų Tautos tikėjimo, vilties ir drąsos šventė.
Šios iškilios dienos proga sveikiname visus Jus ir linkime branginti bei puoselėti meilę savo Tėvynei.
Telydi mus šios šventės dvasia, nepaliaujamas tikėjimas ir Dievo globa!

Dėkojame bendruomenės nariams, gyvenančioms šeimoms ir vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ lankytojams už patriotiškumą savajai Tėvynei!

Ačiū rėmėjams Amerikos Lietuvių Katalikų Regilinei Šalpai.