VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Informacija apie vykdomą projektą („Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“)

25 birželio, 2017

Informuojame, kad 2017 m. vasario 10 d. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (toliau – Šeimų namai) pasirašė paslaugų viešojo pirkimo ˗ pardavimo sutartį Nr.14-9 su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos . Šia sutartimi VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ įsipareigojo teikti socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trijų metų amžiaus (vienas vaikas gali būti vyresnis), paslaugas Šiaulių regione.

Šiuo metu šios paslaugos suteiktos jau 9 moterims, kurios augina net 19 vaikų: 4 vaikams – iki 1 metų amžiaus, 10 vaikų nuo 1 iki 3 metų amžiaus, 4 – 6 m. – 4 vaikams ir 1 vaikui, kuris yra 9 metų amžiaus.

Planuojama, kad paslaugos teikimo laikotarpiu, paslaugos bus suteiktos 12-ai besilaukiančių moterų ar moterų su vaikais iki trijų metų amžiaus (kai vienas vaikas gali būti ir vyresnis), kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar jo susirasti, motinoms su vaikais, neturinčioms pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusioms socialinės rizikos ar/ir krizinėje situacijoje, neturinčioms reikiamų motinystės bei socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui. Dėl socialinių įgūdžių stokos tokios šeimos dažnai įrašomos į socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašus arba socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Laiku suteikus joms intensyvią kompleksinę pagalbą vykdoma mažamečių vaikų atskyrimo nuo motinų prevencija. Paslaugos trukmė – iki 6 mėnesių, tačiau esant motyvuotam poreikiui ir galimybei, 6 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas.

Specialistai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, psichologinės pagalbos, teisininko bei intensyvią krizių įveikimo pagalbą, įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo paslaugas. Esant poreikiui organizuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taip pat Šeimų namų vaikų dienos centre „Aš ir draugai“ teikia vaikų priežiūros paslaugas.

Paslauga apima pagalbą visiems šeimos nariams, kuomet sistemiškai dirbama su visa šeima bei jos aplinka, kad šeimos nariai vis sąmoningiau prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą. Per lygiaverčių tarpasmeninių santykių atkūrimą šeimos nariai yra motyvuojami siekti teigiamų pokyčių.