VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Atnaujinta informacija apie įstaigos vykdomą projektą „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė” 2023 metai

24 vasario, 2023

Nuo 2023 m. Sausio 2 dienos vykdome „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Projekto metu vykdomos veiklos:

 • Nuo Sausio 2 d. „Mamų klubas“  – socialinių, buities ir darbo įgūdžių mokymas – socialinės darbuotojos mokymai.  Antradieniais ir Ketvirtadieniais 09:00-11:00 val. 
 • Individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti krizes su Psichologu. Psichologinė pagalba išgyvenantiems įvairias krizes (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų) Antradieniais ir Ketvirtadieniais 15:00- 17:00 val.
 • Tradicinė vaikų krikštynų šventė Gegužių km. 2023 m. rugpjūčio 6 d.
 • Trijų dienų šeimų stovykla Šventojoje „Gera būti kartu“ 2023 m. liepos 14-16 d.
 • Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ (svajonių išsipildymas) 2023 m. gruodžio 21 d.
 • Socialinių bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, švietimas – Soc. Pedagogės paskaitos.
 • Tėvų katechezė – tikybos mokytojos paskaitos.
 • Prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencija – Kovos ir prekybos žmonėmis išnaudojimo centro darbuotojos paskaitos.
 • Smurto prevencija – Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariato paskaitos
 • Teisės klausimai – teisininkės paskaitos

Projekto veiklų įgyvendinimo 2023 m. planas:

 • Supažindinimas su smurto grėsmėmis ir pasekmėmis
 • Supažindinimas su šeimos teisės klausimais
 • Socialinė darbuotoja teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
 • Tėvų ugdymas mokant pozityvios tėvystės
 • Šeimų šventė – vaikų krikštynos
 • Šeimų stovykla „Ugdykime pagarbą šeimoje“
 • Kalėdinis renginys
 • Psichologo individualios ir grupinės konsultacijos padedant įveikti įvairias krizes
 • „Mamų klubas“

 Projekto aprašymas

Šis tęstinis projektas bus vykdomas siekiant stiprinti ir remti šeimą puoselėjant šeimos vertybes, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis vykdyti švietėjišką veiklą ir padėti šeimoms patiriančioms krizes didinti šeimos savivertę, ją stiprinant ir skatinant savarankiškai spręsti iškilusias problemas; kelti šeimos vertę visuomenėje. Su šeimomis dirbs įstaigos darbuotojai: socialinė darbuotoja „Mamų klubas“ socialinių ir buities, darbo įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo mokymas, rankdarbių gamyba, finansų tvarkymas ir Psichologė, kuri teiks pagalbą išgyvenantiems įvairias krizes. Nuo Balandžio mėnesio bus vykdoma švietėjiška veikla: mokymai pozityvios tėvystės; mokymai kovos ir prekybos žmonėmis temomis, policijos atstovų mokymai vykdant smurto prevenciją. Į projektą bus įtraukti savanoriai, kurie padės darbuotojams prižiūrėti vaikus, kai bus teikiamos paslaugos šeimoms bei įstaigos Socialinė darbuotoja, kuri teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas savanoriškais pagrindais. Šeimų namų bendruomenę vienija apie 208 narius, į bendruomenę vis įsijungia naujos šeimos, nes teikiant laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas keičiasi asmenys, kuriems reikalingos pozityvios tėvystės, teisinės žinios, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencija. Mokymas ir socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, psichologo pagalba padės spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes, ypač krizinio nėštumo atvejais. Vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą nuo 2008 m. jau tapo tradicija kiekvienais metais organizuoti šventes: vaikų krikštynas, šeimų stovyklą, Šv. Kalėdų šventę ugdant šeimos kultūrą, tarpusavio pagalbą, bendruomeniškumą. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija teikiama pagalba daiktais, drabužiais, buitine technika ir t.t. Bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos šeimos centru organizuojama švietėjiška veikla paskaitos –mokymai šeimų stovykloje, šeimos stiprinimo, NŠP temomis. Bendradarbiaujant su krizinio nėštumo centru teikiama socialinio darbuotojo, psichologo pagalba krizinio nėštumo atvejais, krizinio nėštumo centro darbuotojos mamoms dovanoja vaiko kraitelį.

„ATSAKINGOS TĖVYSTĖS UGDYMO MOKYKLĖLĖ“

Projektą vykdysime iki 2023 m. Gruodžio 29 d.

Dėkojame

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Daugiau apie mūsų vykdomas veiklas:

https://seimunamai.lt/musu-veikla/