VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Advento popietė – „Adventas – ramybės laikas“

29 lapkričio, 2021

Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas. Labai džiaugiamės, kad lapkričio 26 dieną Šeimų namų bendruomenė, mamytės su vaikais, vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ pedagogės ir auklėtiniai pabuvome kartu drauge, pajutome Advento ramybę, džiugią laukimo nuotaiką. Visi tyloje, ramybėje, pasiklausę savųjų minčių, pasidžiaugėme artėjančia kalėdine dvasia.  Šiltus palinkėjimus tarė įstaigos direktorė Regina Zabielienė, visi kartu bandėme prisiminti ką reiškia Adventas, kokie yra advento simboliai, ką reiškia keturios advento vainiko žvakės. Advento žvakės pabrėžia tamsos ir šviesos kontrastą. Biblijoje Kristus vadinamas pasaulio šviesa, o žmogų apgaubusi nuodėmės tamsa. Per Adventą mes laukiame Kristaus atėjimo. Su kiekvienu žvakės įžiebimu išsisklaido vis daugiau tamsos, nes Jo atėjimo laikas artėja – teigė įstaigos direktorė. Keturios žvakės žymi keturis advento sekmadienius, trys violetinės spalvos reiškia maldą, atgailą ir pasninką, o rožinė žvakė reiškia džiaugsmą. Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį, žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą. Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą, žiebiama Betliejaus žvakė, primenanti apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų. Trečiasis kreipia Džiaugsmo link, žiebiama piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą džiaugsmą gimus Kristui. Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę, žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“. Pasikalbėję ir prisiminę apie Adventą vienas kitam, kiekvienas bendruomenės narys, mamytės linkėjome gražaus advento laiko, bei ramybės ir vilties.  Pažiūrėjome prasmingus filmukus, apie Advento prasmę ir viltį. Advento popietėje liejosi prasmingi žodžiai, o tai visus sušildė ir sujungė nematoma gija. Juk taip svarbu išmokti kartais sustoti ir pabūti kartu, suprasti, kad stipriausias dalykas, kuris mus laiko gyvenime, – tai tarpusavio ryšys. Po Advento popietės „Adventas – ramybės laikas“ įstaigoje vyko Šv. Mišios.

AČIŪ, KAD BUVOTE KARTU!

Renginys vyko pagal įstaigai vykdomą projektą „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ rėmėjai:

Dėkojame LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.