VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Projekto dalis „Lietuvos Pertvarkos viešinimas“

15 kovo, 2018

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindama projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ sukūrė Pertvarkos viešinimo filmukus: „Globa ir įvaikinimas“, „Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas“, „Institucinės globos pertvarka Lietuvoje“, „Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia, mažinimas“. Męs, kaip projekto partneriai prisidedame prie šios iniciatyvos pasidalindami šia informacija.

„Projekto socialinė reklama viešajame transporte. Veiklos tikslas – vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Lietuvoje socialinę reklamą viešajame transporte visoje Lietuvoje. Veiklos laikotarpis: iki projekto pabaigos.
Didžiųjų miestų viešajame transporte rodomi vaizdo klipai, kuriais tikimasi: sumažinti diskriminaciją ir stereotipus, susijusius su proto ir (ar) psichikos negalia, keisti neigiamas nuostatas dėl vaikų, užaugusių globos namuose, viešinti globą (rūpybą), įvaikinimą, bei informuoti visuomenę apie vykdomą pertvarką. Reklamai transporte taip pat pasitelktini paprasti sprendimai, kuriose naudotina mažiau ženklų, daugiau iliustracijos, vaizdo įrašai“.

Daugiau informacijos galite rasti: http://www.pertvarka.lt