VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

NATŪRALAUS ŠEIMOS PLANAVIMO MOKYMAI, PASKAITOS

1 vasario, 2021

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose, vyksta Editos Gulbinienės paskaitos apie Dievo dovaną Natūralų šeimos planavimą. Paskaitų datos: 2021 01 20 „Aš esu kūno, sielos ir dvasios vienovė“. Pažintis su savo kūnu, jausmais, emocijomis. Edita Gulbinienė 2021 01 27 „Lytiškumas ir Natūralus šeimos planavimas“. Kas yra…

Plačiau

PRADEDAMAS VYKDYTI NAUJAS PROJEKTAS „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.

29 sausio, 2021

Siekdami mažinti socialinę atskirtį ir padėti mūsų įstaigoje gyvenančioms moterims bei įstaigos bendruomenės nariams gyventi savarankiškai, grįžti į visuomenę, darbo rinką,  nuo 2021 vasario 1 dienos pradedame vykdyti naują projektą: „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“. Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę…

Plačiau

„Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlės“ veikla: „Mamų klubas“

27 sausio, 2021

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose vykdant NVOŠG „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vyksta „Mamų klubo“ užsiėmimai, tai socialinių, buities ir darbo įgūdžių ugdymas.  Mokytojos Laimos Strakšienės mokymai,  šių mokymų tikslas –  padėti šeimų namuose gyvenančiom šeimom …

Plačiau

Tėvų katechezės mokymai.

22 sausio, 2021

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose, vyksta Tėvų katechezės mokymai, paskaitos. Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui, mokymai ir paskaitos nesustoja, jos vyksta nuotoliniu būdu, vienos iš jų, Onutės mokymai, paskaitos į savo tikėjimą, pažinimą. Penktadieniais šeimų namų gyventojai mamos, tėčiai susirenka pasiklausyti Onutės paskaitų. Onutė teigia,…

Plačiau

Vie­nin­te­lis toks Šiau­liuo­se vaikų die­nos cent­ras lau­kia jūsų kalė­di­nio ge­ru­mo

28 gruodžio, 2020

„Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ vei­kian­tis vaikų die­nos užim­tu­mo cent­ras „Aš ir drau­gai“ – ypa­tin­gas. „Esa­me vie­nin­te­lis vaikų die­nos cent­ras mies­te, ku­ris pri­žiū­ri kūdi­kius ir vai­kus nuo ke­lių sa­vai­čių iki 7 m.“ – sa­ko šeimų namų va­dovė Re­gi­na Za­bie­lienė. Kurti pamatinį pasitikėjimą, daugiau skaitykite: https://www.etaplius.lt/vienintelis-toks-siauliuose-vaiku-dienos-centras-laukia-jusu-kaledinio-gerumo

Plačiau

Aš ir Tu – tai MES 2020: gerumas sklando ore

22 gruodžio, 2020

Šv. Kalėdų laukimas įmanomas be balto sniego, be darbo kalėdinių vakarėlių, koncertų, net be senio šalčio vaikų darželiuose, bet neįmanomas be dėmesio, šilto žodžio artimui, be iš širdies dovanotų dovanų žmonėms, kurie rūpi. AŠ IR TU – TAI MES 2020: Nors šiemet ši akcija vyko…

Plačiau

Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“.

18 gruodžio, 2020

Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui, Motinos Teresės šeimų namuose, šiemet visai kitaip, nei mūsų bendruomenė yra įpratusi susirinkti, pasidžiaugti kalėdine dvasia, vyko Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ 2020 m. Gruodžio 17 dieną,  šventė vyko tik tarp įstaigoje gyvenančių šeimų, visas šeimas sukvietėme į išpuoštą aktų…

Plačiau