VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Gimtadienio šventėje apie Misiją, viziją ir tikslus.

gegužės 12, 2019

Prieš 15 me­tų ge­gu­žės 10 die­ną įsi­kū­rė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Vil­ties kal­nas“, prieš sep­ty­ne­rius me­tus tą pa­čią die­ną fon­das įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mus, ku­rie rū­pi­na­si neį­ga­liai­siais, kri­zę iš­gy­ve­nan­čio­mis mo­ti­no­mis ir jų vai­kais. Per visus 15 metų, pa­dė­ta ne vie­nai šei­mai at­si­sto­ti…

Plačiau

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS: PAGALBA IR PAVOJAI“

gegužės 9, 2019

2019 m. Gegužės 9 d. Motinos Teresės šeimų namuose vyko prevencinė paskaita ,,Prekyba žmonėmis: pagalba ir pavojai‘‘, kurią organizavo VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI).  Paskaitos metu šeimų namų gyventojai buvo supažindinti su prekybos žmonėmis reiškiniu, galimais pavojais bei pagalbos galimybėmis. „KOPŽI“…

Plačiau

Šiaulių miesto vaikų dienos centrų pasitarimas

gegužės 9, 2019

Šiaulių miesto vaikų dienos centrai (toliau – Centrai) atlieka dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Centrų teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė grupė yra vaikai iš socialinę riziką patiriančių ir (ar)…

Plačiau

„PADOVANOK MAMAI“

gegužės 4, 2019

Mama – vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo pirmiausia susitinkame tik gimę. Kiekvienam sava mama brangiausia ir gražiausia. Gerbti ir mylėti jas privalome visą laiką, bet minint Mamų dieną, atiduodame visą savo dėmesį tik joms, kaip jos atidavė save augindamos vaikus ir besirūpindamos šeimos…

Plačiau

ATVELYKIO ŠVENTĖ SU VELYKŲ BOBUTE

balandžio 26, 2019

Visi nekantraudami laukiame švenčių, o sulaukus dar kartą suvokiame, kaip greitai jos pralekia, pasibaigia… Gerai, jog Velykos po savaitės turi atgarsį – Atvelykį. Atvelykis dar vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Tą dieną ypač daug dėmesio skiriama vaikams, nes tai – jų šventė. Puoselėdami lietuviškas tradicijas, ketvirtadienį Balandžio…

Plačiau

„Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ paskaita „Pozityvi tėvystė“ ir paskaitų ciklas „vaiko raidos vystymosi etapai“.

balandžio 25, 2019

2019 m. Balandžio 25  d. Motinos Teresės šeimų namuose vyko projekto „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ paskaita „Pozityvi tėvystė“ ir paskaitų ciklas „vaiko raidos vystymosi etapai“. Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Vilma Kaušienė pasakojo apie vaikų auklėjimą, raidos…

Plačiau

PASTATO RENOVACIJA BAIGĖSI…

balandžio 23, 2019

Atėjo pavasaris VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ sužaliavo anksčiau, nei sužaliavo pavasaris. Šeimų namų pastato renovacija baigta. Įvykus viešajam pirkimui, pasiūlyta mažiausia suma  buvo 91 870 eurų, sienų renovacijai Šiaulių miesto savivaldybė skyrė 75 000 eurų, Šeimų namai turėjo ieškoti ir prisidėti 16 870 eurų iš…

Plačiau