VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaitos

14 gegužės, 2019

VšĮ Motinos Teresės šeimų namuose vykdant „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, Finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyksta Teisininkės Zitos Baranauskienės paskaitos, kurių tikslas supažindinti su šeimos teisės klausimais, poreikiais ir tikslais. „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“  Projekto tikslas –bendradarbiaujant su Šiaulių miesto, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis tęsti kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimą šeimai:  stiprinant šeimą,  dirbant prevenciškai  ir padedant įveikti šeimose kylančias krizes.

Zitos Baranauskienės vykstančios paskaitos, tai klausimas, kaip sakoma, vertas milijono apie šeimos teisę ir pareigas. Teisininkė pasakoja, jog santuokos byra dėl viso pluošto priežasčių: mažai bendraujama ir mažai laiko praleidžiama kartu, nesistengiama dėl artimo žmogaus (į ką pavirsta baltos lyg gulbės nuotakos ir jų pasakų princai po kelerių bendro gyvenimo metų!). Nemokama ramiai ir aiškiai išdėstyti sutuoktiniui savo poreikių – kitas turi „skaityti mintis“; perdėtas kritiškumas, nesivaldymas.  Prie skyrybų dažniausiai prisideda vieno iš sutuoktinių girtavimas, smurtas šeimoje, neretai nepilnose šeimose augusieji sunkiau įsisavina vyro (tėvo) ar žmonos (motinos) „vaidmenį“. Paminėtinas taip pat nesugebėjimas aukotis dėl santuokos, o žiūrint globaliau prie ištuokų skaičiaus augimo prisideda visi tie nuo praėjusio šimtmečio vidurio visuomenėje vykstantys socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai. Jei prieš pusšimtį metų skyrybos visuomenės buvo mažai toleruojamos, dabar tai jau nieko nebestebina. Pasak teisininkės, santuoką galima nutraukti dviem būdais: bendru sutarimu, kai sutuoktiniai nusprendžia, jog toliau kartu gyventi nėra galimybių, arba kai vienas iš sutuoktinių nenori išsituokti arba jo netenkina bent viena ištuokos sąlyga, tarkime, užgyvento turto pasidalijimas. Tada belieka su ieškiniu kreiptis į teismą ir tai yra „karo kelias“ – daug ilgesnis ir sunkesnis, nes šalims sutariant teismas jų santuoką nutraukia per mėnesį. Einant „karo keliu“ tenka teisme įrodinėti priežastis, dėl ko santuoką reikėtų nutraukti, įrodinėti sutuoktinio kaltę: sutuoktinio girtavimas, neištikimybė, nesirūpinimas šeima ir jos gerbūviu, polinkis į azartinius lošimus, smurtavimas ar pan. O juk tiesą pasakius, dažnoje šeimoje rastume kažką iš pateikto sąrašo, tik laiku buvo spėta susitarti, kažkaip įveikti iškilusią krizę. Motinos Teresės šeimų namuose vykstančios paskaitos padeda mamoms, bendruomenės nariams susipažinti su teise, pareigomis ir įstatymais. Padeda suprasti šeimos prasmę, gali nukreipti eiti tinkama linkme įveikti šeimos krizę.

DĖKOJAME. PROJEKTĄ FINANSUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA.

DĖKOJAME TEISININKEI ZITAI BARANAUSKIENEI UŽ SVARBIUS TEISINIUS PAGRINDUS ŠEIMOS PUOSELĖJIMUI.