VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) Edukacija apie teisingą atliekų rūšiavimą

14 balandžio, 2022

Balandžio 13 d. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) apie teisingą atliekų rūšiavimą bei jo svarbą ekologijai pravedė edukaciją VšĮ Motinos Teresės šeimų namų vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ lankytojams, įstaigoje gyvenančioms šeimoms, bendruomenės nariams. Visi buvo žingeidūs ir klausinėjo apie atliekų rūšiavimą, pasakojo, kaip patys tvarko susidariusias atliekas. ŠRATC specialistė klausytojams plačiau papasakojo apie įstaigos veiklą, esamus atliekų tvarkymo objektus, vykdomą veiklą juose. Klausytojai supažindinti su bendrinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų tvarkymo būdais ir jų svarba ekologijai, be to, buvo išsklaidyti populiarūs mitai iš atliekų rūšiavimo bei surinkimo srities. Edukacijos metu daug dėmesio skirta tvaraus mąstymo ugdymui namuose svarbai, atliekų susidarymo prevencijai. Visos edukacijos metu klausytojai buvo aktyviai įsitraukę į diskusiją ir dalijosi ne tik savo, bet ir savo draugų, artimųjų ar kitomis matytomis patirtimis, atsakinėjo į klausimus ir patys noriai kėlė problemas ir uždavinėjo klausimus rūpimomis temomis. Kiekvieną klausytoja specialistė apdovanojo ekologiškais maišeliais bei informaciniais lankstinukais.
Galime tik pasidžiaugti, kad kuo daugiau informacijos bus teikiama, tuo daugiau protinga, atsakinga, žingeidi, geranoriška ir tvari karta augs. Matant tokį žmonių susidomėjimą ekologijos tema ir norą keisti nusistovėjusius vartojimo įpročius vardan švaresnio rytojaus, motyvuoja stengtis dar labiau, nes žinai, kad tavo darbas atneš aplinkai naudingų pokyčių.
Dėkojame ŠRATC specialistei už išsamią informaciją ir puikiai pravestą edukaciją