VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

PREVENCINĖS KOPŽI PASKAITOS

27 balandžio, 2022

VšĮ Motinos Teresės šeimų namams vykdant NVOŠG „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą, nuo 2022 m. balandžio mėnesio prasideda prevencinės paskaitos ,,Naujos prekybos žmonėmis formos – nauji iššūkiai‘‘, kurias veda VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI).

Pirmoji paskaita įvyko balandžio 27 d. Prostitucijos ir prekybos žmonėmis pavojų ypatumai.  Paskaitos vedančioji  šeimų namų gyventojus  supažindino su prekybos žmonėmis reiškiniu, galimais pavojais bei pagalbos galimybėmis. „KOPŽI“ supažindino klausytojus apie galimas grėsmes, kokių būtina imtis atsargumo priemonių, norint netapti prekybos žmonėmis auka, žinoti, kur kreiptis pagalbos. Prekeiviai žmonėmis Lietuvoje ieško aukų ne tik prostitucijai, pornografijai, vergiškam darbui, bet ir vagystėms, sukčiavimui, net fiktyvioms vedyboms ar narkotikų gabenimui ir platinimui. Geriausi prekybos žmonėmis „verslininkų“ taikiniai – tai žmonės, kurie gyvena silpnuose regionuose, priklauso socialinės rizikos grupei. Tačiau patikliu, naiviu gali tapti kiekvienas, net jei gyvena geroje šeimoje, turi gerą darbą, išsilavinimą ir t. t. Ir tarp jaunimo ir visų atsiranda tų, kurie nepatikrina, ar verta pasitikėti nuostabias įsidarbinimo sąlygas siūlančiu žmogumi. Paskaita buvo skirta supažindinimui su naujomis prekybos žmonėmis formomis, paplitusiomis šalyje. Svarbiausia aptarti, jomis supažindinti –  kas yra nukentėjusieji, jų teisės  ir kur jiems galima gauti psichologinę bei socialinę pagalbą. Vedančioji teigė, kad nukentėjusieji neretai tyli, nesikreipia arba atstumia pagalbą, todėl turime būti labai akylūs, mokytis atpažinti aukas, nesmerkti jų.  Jokiais būdais nepasikliauti ir tikrinti informaciją, pirmiausia nereikėtų patikėti visiškai nerealiais pasiūlymais, kuriuose siūlomos nežmoniškos pinigų sumos, ar  patikėti siūlymu vien dėl to, kad viską užtikrina tavo artimasis. Siūlomi aukso kalnai užsienyje, o dar ir labai draugiškas elgesys kelia pasitikėjimą. Todėl būtina ir reikalinga tikrinti informaciją.

Susidūrę su prekybos žmonėmis atvejais, ar įtarę, kad kyla grėsmė, nedelsdami kreipkitės Bendruoju pagalbos telefonu 112. Pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI). Visą parą veikia centro SOS numeris +370 679 61 617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Daugiau naudingos informacijos išgirsite sekančiose „KOPŽI“ paskaitose, kurios vyks:

 

  • Balandžio 28 d. 10:00 val.
  • Spalio 26 d. 11:00 val.
  • Spalio 27 d. 11:00 val.

Dėkojame projekto rėmėjams:

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai