VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

13 kovo, 2023

Kovo 10 d. įstaigos aktų salėje įvyko Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Įstaigos direktorė Regina Zabielienė pasveikino bendruomenę su artėjančia švente, palinkėjo visiems saugoti ir branginti iškovotą LAISVĘ.  Visi iškilmingai sugiedojo tautinę giesmę. Įstaigos praktikantas Saulenis pristatė Kovo 11-osios istorinį kontekstą, apžvelgė šių dienų iššūkius. Vaikų dienos centro „Aš ir draugai” lankytojai perskaitė savo sukurtus eilėraščius skirtus Lietuvai, tuo pačiu skambėjo gražiausios poetų eilės gimtajai šaliai. Drauge visi dainavo lietuvių liaudies dainas. Susirinkusieji žaismingai ir linksmai dalyvavo viktorinoje „Pažinkime Lietuvą”, kurią pravedė įstaigos savanorė. Vaikai piešė savo namus, kuriuose jaučiasi saugūs ir mylimi, o sukurti piešiniai ir eilėraščiai buvo eksponuojami įstaigos aktų salėje. Renginį nuvainikavome Palaiminę šventinį stalą, vaišindamiesi ir šnekučiuodamiesi, bei klausydamiesi įvairias dainas apie Lietuvą.

Minėjimas vyko pagal įstaigos vykdomą projektą „Atsakingos tėvystės ir ugdymo mokyklėlė”. Projekto veiklas finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.