VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Didžiausia laimė – dalintis

Pirmiausiai, kas kyla mintyje galvojant apie visą mūsų įstaigos kūrimosi kelią, tai nuolatinis džiaugsmas ir padėka visiems, kurie prisidėjo visus tuos metus kuriant įstaigą, globojančią jaunuolius, išėjusius iš valstybinių globos namų. Nuo pat 2004 metų gegužės 10 dienos, kai tik prasidėjo pirmieji nedrąsūs norai, pageidavimai ir darbai, iki pat šiol pirmiausiai, ką norisi sakyti tai didelį, nuoširdų ir šeimynišką AČIŪ. Tiems, kurie patikėjo idėja, tiems kurie buvo prie ištakų, tiems, kurie dirbo drauge, buvo šalia, palaikė maldoje ir džiaugėsi mažais pasiekimais. Keliaujant šiuo nelengvu keliu, kuriant įstaigą ir buriant bendruomenę, visada sustodavome ir pasidžiaugdavome tuo, kas jau padaryta. Ir peržvelgus metus, supranti, kad tai, kas padaryta, tai tikrai ne vieno žmogaus jėgoms. Šimtai rėmėjų, šimtai savanorių, šimtai globėjų ir patarėjų. Juk tiems, kurie kūrėme pradžią, visa tai buvo nauja, nežinoma sritis. Tačiau čia geriausiai supratome bendrystės svarbą ir naudą. Bendrystės asmenų, kurie turi Dievo dovanotus skirtingus talentus ir negaili jais dalintis su kitais.

Projektas „Globokime vaikus, padėdami šeimai“ (2005) – pirmasis žingsnelis. Projektas buvo skirtas jaunoms mamytėms, augusioms valstybiniuose globos namuose. Kai jauna mergina laukiasi kūdikio, ji neturi galimybės likti gyventi valstybės įstaigoje. Ji turi ieškotis savo būsto, socializuotis visuomenėje. Tačiau šie jaunuoliai, išėję iš valstybinių globos įstaigų patiria adaptacinį šoką, nes jie daug metų buvo izoliuoti nuo visuomenės, todėl jiems sunku socializuotis be kitų pagalbos. Todėl atsiranda pavojus, kad jauna moteris pagimdžiusi kūdikį, jį paliks ligoninėje, iš kur jis pateks vėl į valstybines globos įstaigas. Ratas užsidaro. Šis projektas sukuriamas tam ydingam ratui nutraukti ir padėti šioms merginoms integruotis į visuomenę su kūdikiu, neretai ir su kūdikio tėveliu.

Susibūrus didesnei tokių šeimų bendruomenei atsiranda projektas „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ (2008). Prasidėjo šių šeimų ugdymas ir realus mokymas tvarkyti buitį, auklėti vaikus, ugdytis patiems, socializuotis visuomenėje. Sudėtinga nedarbo situacija labiausiai paliečia šiuos žmones, tačiau atsirado verslininkų, kurie suprasdami situacijos sudėtingumą, įdarbindavo šių šeimų tėvelius, kad galėtų uždirbti pinigų šeimos išlaikymui.

Kitas žingsnelis – projektas „Gražinkime aplinką, kurioje auga vaikai“(2007). Šeimos pradėjo gauti socialinius būstus. Ši aplinka dažnai nebūdavo tinkama auginti vaikučius, todėl atsirado projektas, kurio metu pradėta remontuoti šeimų būstus. Atsirado rėmėjų, kurie mielai rėmė šį projektą, nes tai buvo skirta konkrečioms šeimoms ir konkretiems darbams. Buvo tvarkomos grindys, perdažomos sienos, valomi langai, tvarkomas san.mazgas, būstas pritaikomas šeimos gyvenimui. Tuo pačiu šeimos buvo mokomos gaminti maistą, pasidengti stalą ir drauge pietauti. Taip buvo keliamas ir pačių šeimų orumas, savivertė ir mokoma kurti šeimos bendrystę.

Taip žingsnelis po žingsnelio atėjome į savo idėjos viršūnę – 2012 metais gegužės 10 dieną buvo įkurta VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“. Tai įstaiga, kurioje užuovėją suranda tie, kuriems labiausiai reikia palaikymo, paguodos, užtarimo ir ugdymo. Tai besilaukiančios ir pasigimdžiusios moterys, kurios neturi savo namų, neturi socialinių įgūdžių ir tuo labiau vaiko auginimo įgūdžių. Šioje įstaigoje gimsta stebuklai, kiekviena diena neša savo rūpesčių problemų ir jų sprendimo grožį. Labiausiai sužeisti žmonės čia ne tik gauna laikiną pastogę, bet įgija buities tvarkymo, vaikų auginimo, bendravimo įgūdžių, socializuojasi ir integruojasi į visuomenę. Taip po truputėlį auginama jauno žmogaus savivertė, jis pasijaučia svarbus, kažkam reikalingas ir gebantis gyventi socialų gyvenimą.

Nuo 2006 metų didžiausias sustojimas ir apibendrinimas visų metų darbų – Šeimų šventė, kuri vyksta rugpjūčio mėnesį. Šventės metu yra pakrikštijami per metus gimę vaikučiai, o šeimos linksminasi Gegužių kaime esančioje sodyboje. Šventei paruošti rėmėjai paaukoja maisto, saldumynų, vaisių ir daržovių. Tuomet pamatome, kaip auga mūsų šeima, kiek per metus nuveikta, pasidžiaugiame vieni kitais ir pasiruošiame naujiems sezonams.

BŪKITE MŪSŲ DIDELĖS ŠEIMOS DALIMI

Labdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“